ŘSD připravuje opravu D4 u Mníšku pod Brdy

Dálnice D4 u Mníšku pod Brdy. Foto: ŘSD

STŘEDNÍ ČECHY – Ředitelství silnic a dálnic připravuje na dálnici D4 opravu povrchu a odvodnění pravého jízdního pásu dálnice ve směru z Prahy na Příbram mezi km 17,153 – 20,663, včetně opravy pravé strany sjezdu na Mníšek pod Brdy.

Celková délka opravovaného úseku bude asi 3,5 kilometrů a v podstatě se jedná o podobnou opravu, kterou ŘSD loni realizovali ve stejném jízdním pásu D4 v úseku mezi Kytínem a Dobříší.

„Mimo opravy vozovky na základě závěrů z diagnostického průzkumu bude provedeno čištění nezpevněných krajnic, jejich případné rozšíření a úprava do předepsaného sklonu a zpevnění asfaltovým recyklátem. Vyčistí se a opraví stávající odvodňovací zařízení – žlaby podél vozovky, příkopy, vpusti, přípojky, propustky atd. Plánované je prodloužení odbočovacího a připojovacího pruhu, v místě Exitu 18 Mníšek pod Brdy, v maximální možné délce dle místních podmínek, oprava a doplnění bezpečnostního zařízení. tedy svodidla, směrové sloupky a konečně také úprava a obnova svislého dopravního značení a nového vodorovného dopravního značení,“ říká Martin Buček z tiskového oddělení ŘSD.

Před zahájením opravy vznikne nový přejezd středového dělícího pásu v km 16,300 – 16,420 v délce 120 metrů, který bude sloužit pro převedení dopravy z pravého na levý jízdní pás v průběhu realizace dopravně inženýrského opatření. Zrušena bude autobusová zastávka Mníšek pod Brdy závod v km 17,3 dálnice.

„Momentálně jsme v závěrečné fázi veřejného výběrového řízení na zhotovitele v rámci kterého, vybíráme z šesti podaných nabídek, přičemž předpokládaná hodnota zakázky je 104,86 milionu korun bez DPH. Předpokládáme, že opravu bychom mohli zahájit ještě v průběhu letošního září,“ dodal Martin Buček. Po dokončení nového přejezdu SDP bude provoz na dálnici D4 po dobu opravy veden v každém směru 2 provizorními jízdními pruhy v režimu 1/1+2. O přesném zahájení prací budeme včas informovat.

Komentáře