Rožmitálští rybáři hojně zarybňují své revíry

ROŽMITÁLSKO – Rybáři z Rožmitálu hojně zarybňují své revíry a to hlavně pro své členy, kterých rybářská organizace čítá na 300 a 50 dětí. Vysazování ryb začalo koncem měsíce března a bude pokračovat v průběhu dubna. Zarybňováno je převážně kaprem vyprodukovaným z chovných rybníků místní organizace.
 
V měsíci dubnu je na rožmitálském sportovním rybářském revíru hájení, tedy zákaz rybolovu a to právě z důvodu vysazování ryb. Rybářská sezóna začne až 1. května.
 
 
Upozorňujeme všechny naše členy, že na našem rožmitálském revíru platí K 60, to znamená, že ulovený kapr 60 cm včetně a víše musí být neprodleně s největší šetrností puštěn zpět do revíru! Prosíme o dodržování rybářského řádu a udržování pořádku na lovných místech našeho revíru“ , uvedl rybář a také městský radní Aleš Haluska.
 
Rybáři přejí krásné rybářské vyžití a bohaté úlovky. Veškeré důležité informace naleznete na stránkách rožmitálských rybářů  www.rybarirozmital.cz
 
 
 

Komentáře