Ve věznici se jednalo o exkucích u odsouzených či o výši sociálního kapesného

Foto: Věznice Příbram

PŘÍBRAM/BYTÍZ – V příbramské věznici se na pravidelném jednání sešla poradní komise, jejíž členy jmenoval na návrh ředitele věznice ministr spravedlnosti. Hlavními body programu byly informace o činnosti školského vzdělávacího střediska a problematika finančního zabezpečení nízkopříjmových vězněných osob v rámci výkonu trestu odnětí svobody.

Komise je zřízena především jako orgán, který kontroluje uplatňování poznatků, forem a metod zacházení s odsouzenými, které mají napomáhat k dosažení účelu výkonu trestu a ochraně práv odsouzených. Členy poradní komise jsou odborníci, kteří působí v oblasti sociální práce s pachateli trestných činů a osobami se sociálně patologickým nebo obdobným rizikovým způsobem chování. 

Nejprve se členové komise zabývali činností školícího vzdělávacího střediska v příbramské věznici. Od školního roku 2022/2023 je v rámci střediska vyučován dvouletý učební obor Kuchař – číšník. „Uchazeči musí splňovat kritéria pro přijetí, zejména zdravotní podmínky, potřebné pro získání zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství, částečně je sledován i charakter spáchané trestné činnosti a minulost uchazečů v případných jiných učebních oborech. Komise byla informována také o výhodách, které v rámci studia odsouzení získávají, například stipendia,“ uvedl v rámci projednávání tohoto bodu vedoucí učitel střediska Jan Mareš.

Druhý blok zasedání byl zaměřený na téma finančního zabezpečení nízkopříjmových odsouzených, kteří nejsou zařazeni do práce, ale neodmítli bez závažného důvodu práci a neměli v období předchozího kalendářního měsíce jiný příjem, zároveň nejsou poživateli důchodové dávky nebo výsluhového příspěvku, těm poskytuje věznice v souladu s ustanovením § 16, odst. 8 zákona č.169/1999Sb. o výkonu trestu odnětí svobody jedenkrát za měsíc sociální kapesné ve výši 100 Kč.

Mluvilo se také o problematice exekucí u odsouzených důchodců. Od 1. ledna letošního roku na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu soudů nižších stupňů mohou být exekučně zabavovány veškeré příchozí platby odsouzených. „U zadlužených lidí ve výkonu trestu tak dochází v mnoha případech k situaci, kdy je jim exekučně zabavován veškerý jejich příjem. Z odůvodnění soudů vyplývá, že vězněné osoby mají zajištěny veškeré své základní potřeby, a proto není nutné, aby jim byla část peněz ponechána,“ konstavala Gabriela Hendlová, ředitelka poradenských služeb a vězeňských programů Rubikon centra.

Na základě probírané problematiky se poradní komise shodla na znění doporučení, že z důvodu dlouhodobého nárůstu cen je potřeba upozornit na nutnost navýšení částky sociálního kapesného pro odsouzené bez příjmů, která je po dlouhou dobu neměnná, nebo zajistit odsouzeným dostatečné množství hygienických pomůcek. Dále pak se pokusit iniciovat změnu legislativy, týkající se exekucí u odsouzených důchodců tak, aby nebylo možné provádět exekuce na celou obdrženou částku a odsouzeným zbyly finanční prostředky na nákup alespoň základních hygienických potřeb.

Komentáře