Rekonstrukce náměstí J. A. Alise by měla připomenout i historickou stezku

Náměstí J. A. Alise na Březových Horách.

PŘÍBRAM – O nutnosti celkové rekonstrukce náměstí J. A. Alise na Březových Horách se ve městě mluví už několik let. Současné vedení města se rozhodlo jít cestou architektonické soutěže, tak jak si to přejí někteří obyvatelé Březových Hor. Nicméně zřejmě na místě před samotným zahájením prací dojde i na archeologický průzkum.

Ten se uskutečnil také při rekonstrukci náměstí T.G. M., kde pak při stavebních pracích došlo k poškození nalezené historické studny. Někteří lidé se proto obávají, aby k něčemu podobnému nedošlo i na Březových Horách. „Myslím si, že v případě březohorského náměstí by se na toto mělo dbát více,“ míní někdejší starosta města Jaroslav Hodrment, který patřil k hlasitým kritikům pravě postupu na náměstí T.G.M. v souvislosti s onou historickou kašnou.

„My jsme si vědomi historické hodnoty toho náměstí a chceme to skutečně udělat dobře, proto jdeme sice asi tou nejpomalejší a nejsložitější cestou, kterou je právě architektonická soutěž. byli jsme od toho mnohokrát zrazováni, ale mnoho obyvatel města je právě kvůli tomu nespokojena s tím, jak dopadla rekonstrukce náměstí T.G.M. a tomu chceme předejít,“ vysvětluje současný starosta Jan Konvalinka.

Město v souvislosti s možným archeologickým průzkumem připouští o možnost oddálení samotných stavebních prací. „To bude záležet na tom, co se najde, až se kopne do země,“ připouští místostarosta Martin Buršík. Podle jeho slov se ale s historickými prvky a odkazy na minulost počítá. „Na náměstí J. A. Alise je historická stezka, která vedla od parkoviště u Atolla až ke křižovatce na Rožmitál, a ta bude pravděpodobně přiznaná. Památkáři požádali, aby byla nějakým způsobem při té rekonstrukci zdokumentovaná, takže to například v tom zadání pro architektonickou soutěž bude zadáno,“ dodává Buršík.

Komentáře