Rally Příbram: Komise nedoporučila, radní nerozhodli, poslední slovo tak budou mít opět až zastupitelé

PŘÍBRAM – Zda vůbec a v jakou finanční částkou podpoří město Příbram letošní 41. ročník Rally Příbram rozhodne v pondělí na svém zasedání zastupitelstvo. Vedení města se nebylo schopné dohodnout a tak nedoporučuje žádné stanovisko.

Autosport klub Rally Příbram požádal město o individuální dotaci ve výši 400 tisíc korun s tím, že celkové náklady jsou plánovány na tři miliony. Právě pořádání letošního ročníku by mohlo výrazně dopomoci tomu, aby se Rally Příbram od příštího roku stala opět soutěží v rámci Mistrovství ČR. Během posledních pěti let byl ten závod dvakrát kvůli organizačním a finančním problémům zrušen. Požadovaná částka by byla použita hlavně na bezpečnostní a technické zajištění celé rally, stejně jak tomu bylo v minulých letech. Rally se má konat ve dnech 23. a 24. 7.2021.

Na základě toho žádost projednala Komise pro mládež, tělovýchovu a sport a dospěla k názoru, že akce Rally Příbram svou podstatou nenaplňuje priority a cíle schváleného Plánu rozvoje sportu města Příbram do roku 2030, a to pozitivní vliv na rozvoj pohybové aktivity dětí a mládeže. Komise nedoporučuje podporu akce z rozpočtu individuálních dotací.

Žádost potom projednala Rada města, která hlasovala o návrhu starosty Jana Konvalinky, který navrhl rally podpořit částkou 150 000 Kč. Návrh však nebyl schválen a to potom co tři radní byli pro a tři byli proti.

Rozhodnout tak budou muset zastupitelé, kteří se sejdou v pondělí 26. dubna od 16 hodin. Dá se očekávat, stejně jak tomu bylo v minulém roce, že k tomuto bodu proběhne dlouhá debata.

V minulém roce podpořilo město konání rally částkou 100 tisíc korun.

Komentáře