Radnice má nový systém i vchod

Dobříšská radnice

DOBŘÍŠ – Městský úřad zavedl nový odbavovací systém. Vyvolávací systém určí a pohlídá pořadí k jednotlivým přepážkám agend, které si občan potřebuje na úřadě vyřídit. Zvyšuje se tím tak komfort pro čekající klienty, kteří tak již nemusejí stát ve frontě.

Návštěvník úřadu s pořadovým číslem nyní čeká pohodlně na vyzvání, aby mohl přistoupit k příslušné přepážce. Na pokladnu ho přepošle pracovník přepážky po vyřízení úkonu. Na jedno pořadové číslo lze vyřídit více agend najednou. Se zavedením vyvolávacího systému, došlo na změnu hlavní vstupu do budovy. 

Komentáře