Dobříšská radnice cenzuruje práci městské knihovny

DOBŘÍŠ – Vedení města zakázalo městské knihovně video na novou knihu, která se zabývá obdobím 2. světové války. Podle radnice propaguje nacismus, násilí a ohrožuje děti.

Kniha povídek Ve stínu Říše českých autorů se zabývá obdobím 2. světové války a vývojem násilí. Klip natočil zaměstnanec dobříšské knihovny Tomáš Pipota na objednávku nakladatelství Epocha. Nutno podotknout, že videa dobříšské knihovny i její facebookový profil je opravdu moderní a zcela určitě oslovuje mladou generaci čtenářů, což je dobře. Pohlédnout si ho můžete ZDE.

Vedení města zveřejnilo na svém facebookovém profilu následující vyjádření:

Ve videu se v celém jeho rozsahu objevuje „německý hákový kříž“, nikoliv jen hákový kříž jako svastika. Kromě nacistického hákového kříže se ve videu objevuje i osoba Adolfa Hitlera. V této souvislosti by se někdo mohl domnívat, že jde o video sympatizující s A. Hitlerem, jehož jméno si lidé spojují s propagací fašismu a nacismu. Prokázání, že video naplňuje znak skutkové podstaty trestného činu by bylo na policii a dozorujícím státním zastupitelství.
V celém obsahu videa se objevuje vraždění. Jedná se o zcela nevhodný obsah návodný pro děti a mládež, neboť jde o scény, které mohou narušit psychický a morální vývoj dětí a mládeže.
Pokud by se jednalo o rozhlasový nebo televizní pořad, mohl by být vysílán až po 22. hodině, a to pouze pokud by neporušoval ustanovení dalších platných zákonů, např. v ust. § 403 zákona č. 40/2009 Sb. , trestní zákoník.
Zcela jistě se nejedná o video, které by bylo vhodné zveřejňovat, natožpak aby bylo zveřejňováno institucí, která pracuje převážně s dětmi, a to nejen s ohledem na používání nacistických symbolů, ale i s ohledem na celý násilný obsah videa.

Samotné video, které je předmětem sporu si můžete prohlédnout výše a sami posuďte, zda se jedná o škodlivé video, nebo vedení města jedná nepřiměřeně a hystericky…

Komentáře