Policie radí, jak správně zacházet se zábavní pyrotechnikou

Foto: MěÚ Příbram

PŘÍBRAM – Na Silvestra i na Štědrý den lidé často zapalují svíčky, prskavky, nebo odpalují nejrůznější rachejtle, petardy a dělobuchy. Při manipulaci s nimi je ale potřeba zacházet s nimi bezpečně, aby se předešlo zraněním osob a případným škodám.

Svíčka i prskavka je přeci jen pořád otevřený oheň a tak by se s nimi mělo zacházet, dávat zejména pozor, aby v jejich blízkosti nebyly hořlavé předměty. „Svíčky je nutné zhasnout vždy, když odcházíme z domova nebo jdeme spát. Připomínat, že sirky nepatří dětem do rukou, je téměř zbytečné,“ policejní mluvčí Monika Schindlová.

Příchod nového roku je často spojován s používáním zábavní pyrotechniky. Nakupovat by se měla v obchodech k tomu určených. Při manipulaci s ní je zvýšená opatrnost na místě. V důsledku nerespektování základních pravidel každoročně dochází k řadě vážných zranění. „Jedná se o pyrotechnické výrobky, které se vyznačují prudkou chemickou reakcí, kdy dochází ve velmi krátkém čase k uvolnění velkého objemu energie,“ upozorňuje Schindlová.

Zábavní pyrotechnika se dělí do několika kategorií podle své nebezpečnosti. Kategorie I. je nejméně nebezpečná a je prodejná od 15 let věku (např. malé prskavky, bouchací kuličky, pistolové kapsle), kategorii II. mohou nabývat osoby starší 18 let, u této pyrotechniky hrozí malé nebezpečí (petardy, bengálské ohně, menší kompakty), kategorii III mohou zakoupit lidé starší 21 let, jedná se o středně nebezpečnou pyrotechniku (např. dělobuchy, větší římské svíce, větší kompakty). Další kategorie jsou určeny pouze pro osoby se speciálním oprávněním.

Při nákupu zábavní pyrotechniky je důležité sledovat, zda jsou výrobky opatřeny značkou státní zkušebny, mají návod v českém jazyce a je vyznačen datum spotřeby. Pyrotechniku je nutno používat na bezpečném místě, dodržovat základní zásady požární bezpečnosti a dávat pozor na zúčastněné osoby. „Nadměrné požívání alkoholu velmi snižuje naši obezřetnost. Sebemenší chybička může mít při jejím používání katastrofální následky. Krásné okamžiky se pak mohou změnit během sekundy v bolest nebo dokonce životní tragédii,“ varuje závěrem příbramská policejní mluvčí.

Komentáře