Rada vybrala ředitele ZŠ Školní a ZŠ Březové Hory

Příbramská radnice

PŘÍBRAM – Na pondělním jednání rada města Příbrami jmenovala dva nové ředitele základních škol ve Školní ulici a na Březových Horách. Oba současní ředitelé totiž odcházejí do penze.

Novou ředitelkou na ZŠ Školní bude Klára Karlíková a Josef Strejc se ujme vedení ZŠ Březové Hory. V obou dvou případech se rada řídila doporučením odborné konkurzní komise. Nástup nových ředitelů do funkcí se předpokládá k 1. srpnu.

„Původně měly být jména nových ředitelů  obou škol známá už před 14 dny, ale vzhledem k tomu, že v den jednání radě přišly ještě nějaké další materiály od skupin příznivců jednotlivých uchazečů, odložila rada své rozhodnutí, aby se s nimi mohla podrobně seznámit,“ vysvětit posun rozhodování rady místostarosta Václav Švenda.

Konkurzy na obě školy rada města vyhlásila letos v únoru z důvodu odchodu ředitelů do penze. Vzhledem k tomu, že v letošním roce končí funkční období některých dalším ředitelům, rada města později vyhlásila konkurzy i na tyto školy. Celkem se jedná o pět ze sedmi škol.

„Základní školy jsou velmi důležitým článkem vzdělávacího systému, vychovávají a připravují na život stovky našich dětí. Věříme, že vybraní uchazeči jsou těmi pravými a že své kvality a schopnosti, se kterými uspěli u konkurzu, dokážou efektivně uplatnit na pozicích ředitelů a přesvědčit o nich žáky, své kolegy i rodičovskou veřejnost,“ uvedl k výsledkům Václav Švenda.

Konkurz, jehož komise je sedmičlenná, se řídí vyhláškou Ministerstva školství ČR a má své specifické podmínky. Členy komise jsou kromě dvou zástupců zřizovatele, což je město Příbram, také zástupce Krajského úřadu Středočeského kraje, České školní inspekce, je tam rovněž odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení, což zpravidla bývají ředitelé škol z jiných obcí, v komisi je také zástupce pedagogů školy a zástupce školské rady. „Z hlediska zajištění maximální objektivity a transparentnosti jsme do konkurzní komise za zřizovatele nominovali i zástupce opozice z příbramského zastupitelstva, kteří mají zkušenosti z oblasti školství,“ doplnil místostarosta.

O konkurzech na ředitele:

Města jako zřizovatelé mohou na základě školského zákona vyhlásit konkurz na místa ředitelů v případě, že končí jejich funkční období. Jestliže tak neučiní, ředitelé nadále pokračují po dobu dalších šesti let. V průběhu jejich funkčního období jednají ředitelé samostatně a zřizovatelé je mohou odvolat jen při závažném porušení povinností definovaných ve školském zákoně.

Rozhodnutí města se konkrétně týká pěti ze sedmi základních škol. Ředitelé mateřských škol, základních uměleckých škol a školních jídelen budou pokračovat bez nutnosti absolvovat výběrová řízení.

Výběrová řízení se uskuteční ve dvou vlnách. Jako první byli jmenováni noví ředitelé ZŠ Březové Hory a ZŠ Školní. U zbývajících škol budou nová jména ředitelů známá koncem června, tak aby se k 1. srpnu letošního roku mohli ujmout svých úřadů.

 

Komentáře