Pro vystavění voličského průkazu je nejvyšší čas. Zřízeno bude i drive-in místo

ČR/PŘÍBRAM – V dnech 8. a 9. října 2021 nás čekají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V pátek 8. října budou volební místnosti otevřeny v čase od 14.00 do 22.00 a v sobotu 9. října pak od 8.00 do 14.00.

Volič, který se v době voleb do Poslanecké sněmovny nebude zdržovat ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky. Voličský průkaz vydá obecní úřad podle místa trvalého pobytu voliče, a to na jeho žádost. Žádost lze podat písemně podáním doručeným nejpozději do pátku 1. října nebo osobně na Oddělení evidence obyvatel MěÚ Příbram do středy 6. října do 16 hodin.

Pokud občan má neplatný občanský průkaz, nebo občanský průkaz nemá (v případě ztráty, odcizení), může volit na platný cestovní pas.

Město Příbram má celkem 39 volebních okrsků, které jsou rozděleny stejně jako v minulých letech. Voliči, jejichž volební místnost je na adrese Žežická 193 (bývalá 8. ZŠ) se k volební urně z důvodu probíhající rekonstrukce v areálu bývalé školy dostanou jinou cestou, než jsou zvyklí – přístupová trasa bude vyznačena. Pro obyvatele Lazce bude volební místnost i přes probíhající stavební práce otevřena na obvyklém místě.

Stejně jako v loňském roce bude i letos otevřeno volební stanoviště drive-in pro občany, kteří jsou v karanténě kvůli covid-19. Drive-in volební stanoviště bude otevřeno na parkovišti u Oblastní nemocnice Příbram v Podbrdské ulici. Na tomto místě volby proběhnou již ve středu 6. října 2021 v čase od 8.00 do 17.00. Zde musí hlasující kromě občanského či voličského průkazu předložit také doklad o nařízené karanténě (rozhodnutí krajské hygienické stanice, potvrzení vydané lékařem, listinné nebo elektronické potvrzení
o pozitivním výsledku testu na covid-19).

Pokud je volič v karanténě a nemůže odvolit na stanovišti drive-in, může volit do zvláštní volební schránky. Tento způsob volby je třeba do 7. října 2021 (do 20 hodin) telefonicky nahlásit krajskému úřadu v jehož kraji volič pobývá. Telefonní číslo pro tento způsob volby voliči naleznou na webových stránkách příslušného krajského úřadu.

 

Komentáře