Příbramská „záchytka“ získala od kraje více peněz než loni

PŘÍBRAM Městská záchytná protialkoholní stanice opět rozšiřuje svůj provoz na tři dny v týdnu díky získané krajské dotaci. Příbramská „záchytka“ je na jih od Prahy jedinou ve této části Středočeského kraje. Kromě kraje na její provoz přispívají také obce, z nichž jsou do Příbrami sváženi lidé pod vlivem alkoholu či drog. Druhým středočeským městem, ve kterém záchytná stanice funguje, je Mladá Boleslav.

Stanice, která je součástí Centra sociálních a zdravotních služeb Příbram a funguje od roku 2016 v prostorách druhého areálu Oblastní nemocnice Příbram, tedy bývalého ZÚNZu, získala od kraje finanční injekci ve výši 3,5 milionů korun pro letošní rok. Běžný provoz záchytné stanice je v pátek a v sobotu. Díky výše uvedené dotaci je služba od dubna rozšířena na tři dny, a to čtvrtek, pátek a sobotu od 20.00 do 8.00.

„V letošním roce jsme na provoz zařízení získali od kraje dotaci ve výši 3,5 milionů korun, což je oproti předešlému roku navýšení o 300 000 Kč. Díky tomu můžeme službu nejen provozovat, ale také rozšířit. Od dubna je záchytka v provozu tři dny v týdnu,“ říká starosta Jan Konvalinka s tím, že kapacita stanice zůstává nezměněna s osmi lůžky – pět pro muže a tři pro ženy.

Loni využilo služeb záchytné stanice celkem 181 klientů, z nichž 162 byli muži a 19 ženy. Cena noclehu v zařízení činí 3000 Kč, pokud je platba uhrazena do 7 dnů. Pokud klient překročí tuto lhůtu, cena se zvyšuje na 3500 Kč.

Počet klientů využívajících služby záchytné stanice postupně rostl od roku 2016, jak ukazují následující údaje:

  • Rok 2016 – 152 klientů
  • Rok 2017 – 153 klientů
  • Rok 2018 – 152 klientů
  • Rok 2019 – 172 klientů
  • Rok 2020 – 170 klientů
  • Rok 2021 – 156 klientů
  • Rok 2022 – 146 klientů
  • Rok 2023 – 181 klientů

Komentáře