Příbramská věznice cíleně láká mladé absolventy středních škol do svých řad

Foto: Věznice Příbram

PŘÍBRAM – Získávání nových pracovníků do veřejného služebního sektoru je v dnešní době obzvláště obtížné, a proto je oblast náboru zaměstnanců ve středu pozornosti mnoha institucí. Příbramská věznice není výjimkou, ačkoli náboru nového personálu standardními metodami věnuje  zvláštní pozornost.

V posledních měsících se příbramská věznice zaměřila na mladou generaci, která právě dokončuje středoškolské studium. Konkrétně cílí na ty, kteří uvažují o kariéře v ozbrojených složkách České republiky, zejména pak ve Vězeňské službě ČR.

V lednu a v únoru započala spolupráci s několika středními školami v Příbrami a okolí. První akce se konala na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Dubno, kde se studenti maturitního oboru Bezpečnostně právní činnost připravují na práci v bezpečnostních a ozbrojených složkách.

Dalšími školami, které se zapojily do náborového procesu, jsou Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Březnice Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb Příbram a Střední odborné učiliště Hluboš. Absolventi těchto škol, po splnění příslušných podmínek a absolvování nástupních kurzů, které zajišťuje Akademie VS ČR, jsou dobře připraveni na vstup do služebního poměru ve věznici. Výše uvedené školy byly ke spolupráci vybrány zcela záměrně, a to z důvodu, že právě jejich absolventi tvořili v posledních letech největší skupinu zájemců o služební poměr v příbramské věznici,“ vysvětluje tiskový mluvčí příbramské věznice Vladimír Rampas.

Náborová kampaň měla dva části. První zahrnovala teoretickou přípravu, kde studenti zhlédli informativní video o práci v příbramské věznici a následně se dozvěděli o kritériích přijetí do služebního poměru a o práci ve vězeňské službě. Pracovníci vězeňské stráže a dozorčí služby odpovídali na dotazy studentů a prezentovali konkrétní situace z jejich práce.

Druhá část akce byla věnována fyzické zdatnosti zájemců o práci ve věznici. Studenti měli možnost vyzkoušet si fyzické testy, které jsou součástí přijímacího procesu do služebního poměru ve VS ČR. Ti, kteří úspěšně splnili požadovaná kritéria, obdrželi certifikát o absolvování fyzických testů, který je platný jeden rok a bude brán v úvahu při přijímacím řízení do Věznice Příbram.

Tato iniciativa nejen poskytuje mladým lidem příležitost k profesnímu růstu, ale také napomáhá ve výběru vhodných kandidátů pro náročné pracovní pozice ve veřejném sektoru. Příbramská věznice tak aktivně investuje do budoucnosti svého personálu i služebních možností pro mladou generaci.

„Možnost přednášek o VS ČR s cílem získávání nových pracovníků a „přijímaček nanečisto“ nabízíme i dalším středním školám. V případě zájmu o spolupráci v této oblasti kontaktujte naše personální oddělení na telefonním čísle – 318 656 322,“ dodal závěrem tiskový mluvčí věznice.

Komentáře