Příbramská nemocnice hledá nového náměstka pro ekonomiku a provoz

PŘÍBRAM – Oblastní nemocnice Příbram, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucí pozice náměstek pro ekonomiku a provoz. Termín pro podání přihlášek je do 22. března do 12 hodin.

Přihlášky včetně všech náležitostí zasílejte nebo osobně doručte v zalepené obálce s označením „VŘ – náměstek ředitele“ na adresu: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Ředitelství, Gen. R. Tesaříka 80,261 01  Příbram I. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit, a to i bez udání důvodu.

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání, nejlépe ekonomického směru
 • prokazatelnou praxi ve vedoucí / řídící funkci minimálně 5 roků
 • praxi ve vedoucí funkci u organizace s ročním obratem min. 250 milionů Kč /2 roky/
 • praxi s řízením minimálně 4 přímých a 50 dalších podřízených
 • velmi dobré organizační, řídící a komunikační schopnosti
 • komunikační znalost anglického jazyka
 • velmi dobrou orientaci v oblasti ICT a kybernetické bezpečnosti
 • znalost manažerského účetnictví a ekonomického řízení
 • zkušenosti s procesním analytickým řízením
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost

Výhodou:

 • zkušenosti s personální prací a znalost zákoníku práce
 • zkušenosti s jednáním s odbory
 • zkušenosti s dotačním managementem

Nabízíme:

 • nadstandardní smluvní mzdové podmínky
 • moderní pracovní prostředí
 • vysoký standard akreditované, komplexně vybavené nemocnice
 • zaměstnanecké benefity
 • maximální podporu dalšího vzdělávání
 • standardní vybavení manažerské pozice včetně parkování v areálu

K vlastnoručně podepsané přihlášce je třeba doložit:

 • strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona 101/2000 Sb., v platném znění
 • motivační dopis – základní koncepce výkonu pozice NEP

Kontakt pro doplňující informace:

Ing. Tomáš Hadžega, tomas.hadzega@onp.cz, 603 295 535

Komentáře