Příbramská galerie zve na doprovodný program k výstavě Martina Zeta „Olovo“

Martin Zet, Výbuch II, olovo, 2022 Foto: Galerie Fr. Drtikola

PŘÍBRAM – V těchto dnech můžete v Galerii Františka Drtikola navětívit výstavu Martina Zeta s názvem Olovo. Jejíž součástí jsou olověné artefakty, ale také proces vzniku uměleckého díla nebo performance. Tématem olova se autor zároveň obrací k tradici těžby a zpracování olovnatých rud v příbramském regionu.

Vedle samotné výstavy galerie připravila i celou řadu doprovodných akcí, které začínají ve čtvrtek 2. února. „Zveme návštěvníky, aby se v galerii potkali s olovem, které alchymisté považovali za nejstarší ze sedmi základních kovů. Z nebeských těles mu byl patronem „chromý, pomalu se ploužící Saturn“, který jako by svým pohybem odkazoval na těžkou, pomalu se pohybující hmotu,“ říká ředitel příbramské galerie Jan Freiberg.

Doprovodný program k výstavě Martina Zeta – Olovo:

2. února 17 hodin. Přednáška. 

Martin Mihaljevič – Vlastnosti olova
(Martin Mihaljevič, Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy)

8. února 17 hodin. Přednáška

Radek Mikuláš – Olovo užitečné i nebezpečné
(RNDr. Radek Mikuláš, CSc., geolog, paleontolog, spisovatel. Geologický ústav Akademie věd České republiky)

21.února 17. 30 – 20 hodin 

Přednáška Václava Cílka – Olovo a jeho význam, premiéra „olověných novin“ k výstavě Martina Zeta Olovo (texty Radoslava Schmelzová, Zdeněk Kunický, Jan Freiberg, Václav Cílek, Martin Mihaljevič, Martin Zet, fotografie Tomáš Rasl a Martin Andrle) a komentovaná prohlídka výstavou s jejím autorem Martinem Zetem
(RNDr. Václav Cílek, CSc., geolog, klimatolog a esejista, působí v Geologickém ústavu Akademie věd České republiky, zabývá se vývojem české krajiny, změnami klimatu a interakcí mezi přírodou a člověkem. Věnuje se též popularizaci vědy.)

8. března 17 hodin. Přednáška. 

Zdeněk Kunický – Historie výroby olova na Příbramsku
(Ing. Zdeněk Kunický, pracoval v Kovohutích Příbram na pozicích vedoucího provozu a poté ředitele divize recyklace)

Workshopy pro školy připravuje Martin Kubát. V případě zájmu volejte na tel 771 122 581.

Komentáře