Nepít je umění, připomíná policie

Ilustrační foto.

ČR/PŘÍBRAMSKO – Celorepubliková osvětová kampaň „Suchej únor“ přináší pohled na problematiku alkoholu. Jedná se o výzvu k měsíční abstinenci, do které se mohou lidé zapojit, a žít měsíc bez kapky alkoholu.

Alkohol je návyková látka, která nepříznivě ovlivňuje psychiku člověka, jeho chování, ovládání a rozpoznávání. Přináší různé zdravotní komplikace, otupuje smysly, člověk má zpomalené reakce, nesprávně odhaduje situaci a přeceňuje vlastní schopnosti, také zvyšuje agresivitu, způsobuje tzv. tunelové vidění a usínání, což je především nebezpečné za volantem.

Alkohol a další návykové látky přináší problémy v silničním provozu a negativně se také promítají do mezilidských vztahů. V České republice je přes jeden milion lidí balancujících na hraně rizikového pití alkoholu a každé čtvrté dítě se poprvé napilo alkoholu ve společnosti svých rodičů, většinou již před 16 rokem věku.

V loňském roce při bezpečnostním opatření „Alkohol, drogy a mládež“ bylo zkontrolováno téměř pět tisíc osob v různých podnicích, kde je podáván alkohol. Z daného počtu bylo 178 dětí pod vlivem alkoholu, osm z těchto podnapilých bylo dokonce mladší 15 let, pod vlivem drog byly dvě děti.

Užívání alkoholu, tabáku a drog osobami mladšími 18 let je nebezpečné, návykovost je vysoká a velmi rychlá. Zákony mají nezletilé děti chránit před nebezpečími a negativními dopady. Rozhodnutí, zda se vydat na cestu načisto, je ponecháno až na svobodném rozhodnutí každého dospělého jednotlivce.

 

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař

 

Komentáře