Příbram stále neví, zda dostane dotaci na „Špalíček“

PŘÍBRAM – Letos na jaře začalo zateplení bytového domu na rohu Milínské a Špitálské ulice tzv. „Špalíčku“. V souvislostí s tím se vedla i bouřlivá diskuze o žádostí několika nájemníků, kteří chtěli od města v tomto domě odkoupit pronajaté byty.

V diskuzi, kdy se připomínalo, že město má již nyní tak malý bytový fond, že ani studie z roku 2015 nedoporučuje žádný další prodej, se mimo jiné také hovořilo o tom, že byty zatím nelze prodat, neboť město si na zateplení požádalo o dotaci a pokud by ji získalo, tak po dobu několika let stejně nebude možné byty ve Špalíčku prodat.

Nicméně rok je skoro pryč a vedení města v případě dotace stále neví, na čem je. Vyplývá to z vyjádření tiskové mluvčí města. „U tohoto projektu prozatím stále nemáme informaci, zda byla městu přiklepnuta dotace,“ sdělila Eva Švehlová, tisková mluvčí města Příbram.

Zateplení řadových bytových domů u křižovatky Milínské a Špitálské ulice provádí společnost EUbuilding a.s., která podala nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení. Celkově oprava domu měla městskou pokladnu přijít na 12 483 547 Kč včetně DPH.

Komentáře