Příbram a Háje se dohodly o změně hranic

Foto: Zleva starosta města Příbrami Jindřich Vařeka a starosta obce Háje David Lukšan podepisují na příbramské radnici Dohodu o změně hranic obcí.

PŘÍBRAM – Město Příbram a Obec Háje dlouhá desetiletí sdílely to samé území. Jednalo se o katastrální chybu, kterou se podařilo včera vyřešit dohodou. V Příbrami ji podepsali starostové obou obcí.

Jednalo se o to, že části města Příbram – Jerusalem a Jesenice, ležely na území obce Háje. Po podepsání dohody budou pozemky a budovy evidované až doposud v katastrálním území Háje a současně spadající do území obce Příbram na základě této dohody tvořit nové samostatné katastrální území, které bude začleněno do obce Příbram. Název tohoto nového katastrálního území bude Jerusalem.

Dohodu ještě před podpisem schválila zastupitelstva města Příbrami i obce Háje v červnu letošního roku.

Komentáře