Chodník v Šachetní a Drkolnovské ulici opraví STRABAG

Chodník v Drkolnovské ulici

PŘÍBRAM – Vedení města zadalo opravu chodníku v Šachetní a Drkolnovské ulici stavební firmě STRABAG. Ta podala nejvýhodnější nabídku a chodník opraví za cenu 659 226,83 Kč bez DPH.

Letos poprvé se uskutečňuje zadání oprav chodníků a komunikací  prostřednictvím dynamického nákupního systému. Dynamický nákupní systém (DNS) je moderní, plně elektronický způsob zadávání veřejných zakázek, který zadavateli umožňuje operativně pořizovat běžné obecně dostupné zboží, služby, popř. stavební práce. Jedná se o otevřenou formu řízení, ke kterému se mohou průběžně přidávat další účastníci.

Vedení města si od toho slibovalo urychlení a méně administrace při zadání jednotlivých zakázek. Reagovalo tím na neúspěšná výběrová řízení z minulého roku, kdy nebyl zájem o zakázky na opravy chodníků a vedení přistupovalo i v některých případech k přímému zadání opravy chodníků. 

Bohužel se očekávání města až tak nenaplnila. Například právě u zakázky na opravu chodníku v Šachetní a Drkolnovské ulici nejdříve v září vedení města vybrala stavební společnost ZNAKON a.s. Ta, ale po oznámení o výběru odstoupila a město tak muselo znovu tuto zakázku soutěžit. Teď zakázku získala jak jsme psaly v úvodu stavební společnost STRABAG. Doufejme jen ,že se jí zakázku podaří realizovat, než jak se říká, udeří zima a budou pro takové práce špatné klimatické podmínky.

Chodník v Šachetní ulici.

Vedení města se tak stále nedaří zakázky vysoutěžit tak, aby většina prací na opravách chodníků a komunikací probíhala tak, jak jsme byly zvyklí a to v  letních a podzimních měsících.

 

 

Komentáře