Přestože je většina venkovních koupališť ještě mimo provoz, hygienici už kontrolují kvalitu vody

Koupaliště Nový rybník.

STŘEDNÍ ČECHY – Začátkem tohoto týdne se uskutečnila již druhá plánovaná kontrola koupališť ve volné přírodě spojená s odběrem vzorků koupacích vod na jednotlivých sledovaných lokalitách. Tato opatření mají za cíl zajistit bezpečné a zdravé podmínky pro koupání v přírodních vodních plochách.

Odběr vzorků se uskutečnil ve všech koupacích oblastech a někteří provozovatelé koupališť ve volné přírodě zahájili kontrolu kvality vody již na začátku letošní sezóny. Bohužel, stále je velká část přírodních koupališť mimo provoz. Nicméně, díky současnému slunečnému počasí doufáme, že se i tyto koupaliště brzy otevřou a veřejnost je začne aktivně využívat.

Přestože už slunce svítí již 14 dní, při posledních odběrech vzorků hygienici nezaznamenali výraznější rozdíl v kvalitě vody oproti předchozím kontrolám. Studená rána způsobují, že se voda otepluje velmi pomalu, a to pravděpodobně brání rychlému růstu fytoplanktonu. Průhlednost vody je nadále velmi vysoká a kvalita vody na většině kontrolovaných lokalit je výborná.

Mírně zhoršená kvalita vody přetrvává na dvou lokalitách, a to v písníku Bakov nad Jizerou v okrese Mladá Boleslav a na Pilském rybníku u Sedlece-Prčice na Příbramsku. Tam je kvalita vody negativně ovlivněna vyšším obsahem chlorofylu, způsobený zvýšeným výskytem fytoplanktonu. Voda má pouze sníženou průhlednost, a pokud jsou nějací odvážlivci, kteří se nebojí chladnější teploty vody, koupání na těchto přírodních koupalištích nepředstavuje žádné zdravotní riziko. Na ostatních sledovaných lokalitách je kvalita vody hodnocena jako vynikající.

Hygienici budou také poskytovat také hodnocení místních přírodních koupališť, kde sami provozovatelé zajistili odběr vzorků prostřednictvím akreditovaných laboratoří. Před plánováním návštěvy přírodních koupališť či koupacích oblastí doporučují sledovat aktuální hodnocení, které je k dispozici na webových stránkách krajské hygienické stanice, www.khsstc.cz, v sekci „Koupací vody“.

 

Komentáře