S žádostí o dotaci uspěl i destinační management Toulava ze Sedlčanska

V rámci turistické oblasti Toulava byla například v Petrovicích v roce 2017 otevřena naučná stezka.

STŘEDNÍ ČECHY – Středočeští radní schválili začátkem května návrhy na poskytnutí individuálních účelových dotací projektům středočeských informačních center a destinačních managementů. Zastupitelstvu doporučili finančně podpořit v rámci Programu podpory IOC pro rok 2020 celkem 19 žádostí v souhrnné výši cca 1,5 milionu korun a v rámci Programu na podporu rozvoje destinačních managementů 2020 podpořit 6 žádostí v celkové výši 1,5 milionu korun.

V programu pro podporu informačních center bylo letos alokováno 1,2 milionu korun a byl zaměřen na tři tematická zadání. Jednalo se o digitalizaci či modernizaci informačních center, vybudování doprovodné infrastruktury a vytvoření bezbariérového vstupu do nich. „Žádosti mohly být podávány do 17. února a celkem se jich sešlo 22, nejvíce, konkrétně 17 žádostí, bylo podáno v tematickém zadání „Digitalizace či modernizace“, pro vytvoření bezbariérového vstupu nebyla podána žádná žádost,“ informoval radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler s tím, že převis finančních prostředků, tedy částka cca 291 tisíc korun, bude dofinancován z krajského rozpočtu.

O prostředky z Programu na podporu rozvoje destinačních managementů, v němž bylo alokováno 3,5 milionu korun, mohly organizace zažádat do 14. února. Doručeno bylo na krajský úřad celkem devět žádostí a Rada doporučila podpořit šest z nich v celkové výši 1,5 milionu korun. Podpořeny by měly být následující destinační managementy: Sdružení Český ráj, z. s.; Toulava o.p.s.; Kraj blanických rytířů, z. s.; Berounsko, z. s.; Elbiana, z.s. a Turistická oblast Mělnicko – Kokořínsko, z.s. 

Snahy o vybudování destinační agentury v souvislosti s otevřením Brd veřejnosti byly také v Příbrami. Nicméně veškerá jednání vedená tehdejším starostou města Jindřichem Vařekou ztroskotala a celý projekt skončil nezdarem. Jednímz důvodů byl i fakt, že Vařeka chtěl pro Příbram v oblasti rozhodování větší pravomoce než jaké nabízel dalším obcím, které se měly do projektu zapojit.

Komentáře