Předvolební zamyšlení Václava Dvořáka

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

Za pár dní půjdeme ke komunálním volbám. Přesněji řečeno k nim půjdou ti, kterým není úplně jedno, co se kolem nich děje. Je to smutné konstatování, ale částečně se nedivím těm, kteří volit nepůjdou. Neberu argument, že jeden hlas nic neovlivní. Každý volič má jeden hlas a hledají se poměry sil. Jedna včela nic neznamená, ale bez včelek by nebylo silné včelstvo. Rozumím však jinému argumentu: ať zvolíme kohokoliv, stejně se budoucnost bude ubírat přibližně stejným směrem. Je to částečná pravda. Proč?

I když bude zvoleno zcela nové vedení (města, státu), bude muset navázat na rozpracované věci po svých předchůdcích, naplnit již uzavřené smlouvy. Navíc noví idealisté po nástupu do funkcí zjistí, jakými všemi závaznými normami se musí řídit a že řada jejich pěkných nápadů legálně realizovat nejde. A potom tady jsou peníze. Ty jsou průsečíkem všeho, protože bez nich neuděláte nic. Kdo z těch, kteří se ucházejí o hlasy voličů, si alespoň trochu prověří, na co peníze budou, a co jsou jenom sny (nebo účelové matení voličů)?

Jsem již starý člověk, důchodce (byť stále aktivní). Mám pocit, že český volič je od listopadové revoluce soustavně zklamáván, ať se k moci dostane kdokoliv. Politici řeční, ale jejích slova nelze brát moc vážně. Andrej Babiš v době své vlády označil parlament za žvanírnu. Jako opoziční poslanec do ní jednak moc nechodí, jednak se předvedl jako excelentní žvanil. Byl jsem nadšený z toho, že tento oligarcha byl odstaven od moci, ale nezakrývám, že řada skutečností kolem nové koalice mne také zklamala.

Má tedy cenu jít k volbám? Ano, má. Jen se nesmí očekávat povolební ráj na zemi. Může nastat změna třeba o 20 %, žádná revoluce. Nicméně, k jakési malé revoluci u nás v Příbrami před 8 lety došlo. Byla odstavena koalice ČSSD + ODS, která se dle vyjádření našeho tehdejšího lídra Jindřicha Vařeky chovala jako lancknechti na dobytém území. Jak ale šel čas, zejména poslední 4 roky, tak se politická kultura vedení příbramské radnice přiblížila té původní. Ano vážení spoluobčané, jděte volit, ale podumejte, komu svůj hlas dáte. Nedejte na nesplnitelné sliby. Jak poznat, co je nesplnitelné? Je to těžké, znamená to se o své město zajímat. O co nepečujeme, to chátrá. Ze zanedbávané zahrady se časem stane džungle. S městem (státem), to je stejné. A v džungli asi žít nechceme.

Na závěr trochu odlehčím. Píšu o tom, aby občan volil se znalostí věci, nedal jenom na volební hesla. Zmíním jediný příbramský billboard, který mne svým obsahem rozesmál, byť jistě nesledoval tento cíl. Místostarosta Martin Buršík je prvním zástupcem starosty, zodpovídá za ekonomiku a investice, určuje, kudy se naše město ubírá. Na jeho volebním billboardu (Příbram 2030) najdete heslo: „Příbram potřebuje změnu“. Já to čtu takto: již mne tam nevolte, je potřeba změna. Já s tím souhlasím. Přeji všem Příbramákům, aby byli s výsledkem voleb spokojeni.

                                                                          Václav Dvořák,

nezávislý kandidát za Spojence

Komentáře