Deset nezodpovězených otázek k regulaci parkování v Příbrami

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

Zasedání Zastupitelstva města 25. března 2019 mělo několik kladů. Ukázalo se, že občané se nebojí ozvat a zapojit do diskuse, když jim na něčem záleží. Uspěl alespoň jeden z řady našich návrhů, a to zveřejňování příloh k bodům jednání zastupitelstva.

Potvrdilo se, že jakkoli pan starosta deklaroval v povolebním období nepolitickou politiku, hlasuje klub Ano zpravidla podle jednotného zadání. (Čest zastupitelům za Ano, kteří mají tu a tam odvahu hlasovat jinak.) A také zesílil můj dojem, že přijatelnost návrhů není dána ani tak jejich obsahem, jako tím, kdo je (ne)navrhuje.

Jedním z hlavních bodů zasedání byla regulace parkování. Chtěli jsme, aby se s další regulací počkalo na dokončení generelu dopravy a parkování. Tento návrh nebyl přijat. Omezím se nyní na některé otázky, k nimž mě vedou určité komentáře zastupitelů, kteří hlasovali pro okamžité rozšíření zpoplatnění, bez ohledu na dokončení generelu.

Naprosto souhlasím s nutností brát v potaz ochranu životního prostředí. Ale jak životnímu prostředí prospěje, pokud řidiči kličkují ulicemi města, aby se vyhnuli zpoplatněnému stání, nebo pokud město nepřímo nutí řidiče, aby od vlakového nádraží přejížděli o kilometr či dva dál na „správné“ odstavné parkoviště a pak se prostřednictvím MHD vraceli zpět k vlaku? V čem je přínosem pro životní prostředí nebo pro snížení provozu v širším centru, pokud chce město podpořit rychlé střídání parkujících vozidel u finančního úřadu, namísto celodenního stání řidičů přestupujících na vlak? A proč, pokud si samotná Rada uvědomuje aspekt ekologie, budou v Příbrami i dalších 10 let jezdit autobusy MHD na naftu?

Dále jsem v rozpravě zaznamenal komentář, že finanční úřad je veřejnou službou. To nezpochybňuji. Ale není stejně tak veřejnou službou např. veřejná vlaková doprava? (Navíc záležitosti v působnosti FÚ lze často vyřídit elektronicky. Kdežto teleportovat se zatím místo cesty vlakem bohužel neumíme.) A i kdyby skutečně bylo jediným kritériem pro zavedení parkovného zvýšení dostupnosti volných míst na parkovišti pro návštěvníky FÚ (ať už jsou odkudkoli), proč tedy nestanovit dobu zpoplatnění dle provozní doby finančního úřadu?

V debatě rovněž zaznělo, že regulace usnadní parkování u FÚ „místním“. Zde bych chtěl poukázat na to, že pod územní pracoviště FÚ Příbram spadá zhruba 70 měst a obcí. Je občan třeba z Dolních Hbit nebo Obecnice dostatečně „místní“ při parkování kvůli jednání na FÚ, ale běda, jakmile chce tentýž přespolní občan zaparkovat u nádraží kvůli přestupu na vlak nebo meziměstský autobus?

Také se domnívám se, že dojet na FÚ (či kamkoli jinam) prostřednictvím veřejné dopravy v rámci města je mnohem snazší než z 20 km vzdálené vesnice. (Zde mě velmi překvapilo, když z tábora příznivců další regulace zazněla poznámka o půlhodinovém čekání u FÚ na volné parkovací místo – jako kdyby právě takové situaci nešlo předejít použitím MHD.)

Další významnou nejasností spojenou se zavedením zelené zóny u nádraží je parkování lidí, kteří odjíždějí pryč vlakem na několik dní. Nařízení města o placeném stání vozidel i zákon o pozemních komunikacích totiž říkají následující: „…místní komunikace (lze) užít (…) k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin.“ Stejné omezení (stání max. 24 hodin) platí dle parkovacího řádu i na parkovištích P+R. V obou případech se počítá s tím, že parkující každý den přijede a odjede, jinak tam parkuje v rozporu s pravidly. Na jakém městském parkovišti tedy vlastně v budoucnu má (resp. smí) parkovat řidič, který odjíždí vlakem na tři pracovní dny?

Rozumím argumentům o motivaci k vyššímu využívání MHD. Myslím ale, že řada občanů by ráda MHD používala častěji i bez rozšiřování parkovného – kdyby existovalo dostatečné pokrytí MHD. Jeden ze zastupitelů uvedl, že nikdo nikoho nenutí auto mít. Jak se asi na tento názor tváří obyvatelé třeba z Orlova nebo Kozičína, kde jede MHD párkrát za den, o víkendu vůbec? Modernizace vozového parku MHD je samozřejmě krok dobrým směrem. Jenže když spoj v jízdním řádu není, pak bohužel nepomůže, že ten nejedoucí autobus je moderní.

Dovedu pochopit, pokud je z pohledu města „problém“ vlastnictví druhého či dalšího auta v jedné domácnosti. Proč potom ale nezavést v ul. Legionářů takový systém, který by umožňoval parkování jen rezidentům a zároveň znevýhodňoval provoz, resp. parkování druhého a dalšího auta? Aktuální řešení je výhodné jen pro městskou pokladnu – rezidentům nijak zvlášť nepomůže, protože úprava se týká jen těch částí dne a týdne, kdy s parkováním v dané oblasti žádný problém není.

Je v pořádku, že ve prospěch regulace byly uvedeny postřehy z jiných měst. Jen je škoda, že třeba takový Hodonín nebo Tábor se, alespoň jak se zdá, hodí pouze jako příklady k podpoře záměrů vedení města. Proč si stejně tak nevezmou zastupitelé za Ano příklad z těchto dvou měst, pokud jde například o zveřejňování audiozáznamů ze zasedání zastupitelstva, které jsem nedávno navrhoval?

Měl jsem samozřejmě pro zasedání připravené návrhy alternativních řešení. Patří k nim následující opatření: Počkat na vybudování nových parkovacích stání pod kulturním domem, zvážit využití ploch Na Cihelně a Na Flusárně (plus zajištění přístupu pro chodce směrem ke sportovním halám), odradit zpoplatněním jen jednu skupinu řidičů (buď krátkodobě, nebo dlouhodobě parkující), vytvořit v ul. Legionářů „zónu A“ (nebo její obdobu – „zóna A“ již funguje v oblasti Komenského náměstí).

Na závěr chci poděkovat všem občanům za podněty a zájem, který v otázce regulace parkování projevují. Je to pro nás velkou podporou. Tématu aktuální i případné budoucí regulace parkování se chceme nadále pozorně věnovat.

Mgr. Vladimír Král,

zastupitel za Šanci pro Příbram

Komentáře