Předseda komory architektů Jan Kasl se vyjádřil k situaci ohledně zrušení oddělení rozvoje města

Předseda České komory architektů Jan Kasl. Foto: Česká komora architeků

PŘÍRAM – Rada města na svém jednání 24. ledna schválila organizační změnu v rámci městského úřadu, kdy k 1. dubnu letošního roku ruší oddělení rozvoje města. Jinými slovy ruší pozici městského architekta. Starosta Jan Konvalinka se ve svýmn jádření odkazoval i vyjádření České komory architektů.

Proto jsme o reakci na jeho slova požádali o vyjádření k celé situaci předsedu České komory architektů Jana Kasla. Jeho reakci přikládáme níže:

Architekt Milan Košař, sám městský architekt v Poděbradech, předseda pracovní skupiny Urbanismus, která obvykle poskytuje metodickou pomoc samosprávám při výběru městského architekta (MA), byl osloven telefonicky a následně i mailem tajemnicí MÚ Příbram s prosbou o spolupráci. Netuše nic o pozadí změn na radnici ji obratem přislíbil, jak je v takovém případě zvykem, a teprve v diskusi s kolegy, lépe informovanými o vývoji ve městě, a z rozhovoru se starostou města v médiích zjistil, že komora je tak trochu využita v procesu náhrady zaměstnance města pana architekta Malého externím MA.

Potvrzuji, že komora byla oslovena a je také pravda, že pro města velikosti Příbrami může být externí poradce – Městský architekt finančně výhodnější, jak pan starosta argumentuje.

Na druhou stranu interní zaměstnanec – zpravidla vedoucí odboru rozvoje řeší podrobně každé územní řízení, kde je město / obec ze zákona účastníkem. A zde se zřejmě střetly zájmy vedení radnice s postoji pana kolegy Malého. Externí architekt tuto každodenní agendu nebude vykonávat a názor samosprávy tak bude zřejmě vznikat ad hoc na jednání rady či jinde. Městský architekt se totiž zpravidla zabývá koncepčními otázkami, většími záměry, projekty, uplatňováním podmínek územního plánu a tak podobně.

ČKA nechce a nemůže zasahovat do struktury úřadu a personálních otázek v tom kterém městě. Současně však nesmí být použita jako argument pro personální změny, zejména pokud o působení panem Malého neměli kolegové, řešící například územní plán města, sebemenší pochybnosti.

Přestože se pan starosta zaštiťoval ČKA dříve, než jsme se touto spoluprací mohli začít reálně zabývat, jsme připraveni městu poskytnout obvyklou metodickou pomoc prostřednictvím pracovní skupiny Urbanismus, ideálně nejprve formou diskuse v naší komisi s příslušným radním o principech fungování městského architekta a následně i při výběru vhodné autorizované osoby. V ČR je dnes přes 130 MA a zkušenosti s jejich výkonem jsou velmi dobré. Samosprávy si ovšem musí uvědomit, že MA není prodlouženou rukou radních, ale expertem, jehož doporučení se nemusí vždy samosprávě líbit. Věřím, že si příbramští v diskusi s kolegy urbanisty ujasní svá očekávání a že se hlavně do konkurzu přihlásí vhodní zájemci o tuto práci. Rádi budeme při výběru nápomocni, ale zodpovědnost za rozvoj města nese vždy zvolená samospráva.

S pozdravem

Ing.arch. Jan Kasl, předseda ČKA

Vyjádření vedení města najdete ZDE.

Komentáře