Útočník ze ZŠ Jiráskovy sady se podle starosty pravděpodobně do školy nevrátí

Základní škola Jiráskovy sady.

PŘÍBRAM – Dnes končí školní rok, který byl jednak poznamenaný pandemií koronaviru a s tím spojenou distanční výukou, ale v Příbrami i nedávnou závažnou událostí v podobě napadení spolužáka žákem ZŠ Jiráskovy sady nožem. Ač k vážnějšímu zranění nedošlo a škola situaci zvládla perfektně, tak se vedení města zabývá možnostmi, jak takovýmto událostem předejít.

„Obrací se na nás rodiče s otázkou, jak to bude, až se ten útočník vrátí do té školy? Dle mých informací se chlapec už do školy nevrátí, protože se prý bude stěhovat, ale pokud by se tak stalo, tak je na to škola připravená tak, že bude mít individuální výuku v separátní místnosti,“ ujišťuje rodiče i veřejnost starosta Jan Konvalinka.

Podle jeho slov pedagogy i vedení města tato politováníhodná událost do jisté míry překvapila, protože školy jsou připravené na útok zvenčí nikoli zevnitř. V následujícím týdnu od oné události se starosta sešel s řediteli škol, zástupci policie, orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), střediska výchovné péče a psychology a zabývali se otázkou, co může město v takovýchto situacích dělat. „S řediteli škol jsme se dohodli, že budou maximálně obezřetní a i nad rámec, který jim ukládá povinnost, sledovat projevy dětí. Například ten útočník z Jiráskových sadů už předtím delší dobu na písemky kreslil, jak postavička bodá do druhé či na sociálních sítích sdílel nějaký agresivní obsah. Domluvili jsme se, že ti učitelé a ředitelé budou takové projevy sledovat a předávat je středisku výchovné péče a to je pak předá na OSPOD, který může jednat,“ vysvětluje příbramský starosta.

Vedení města bude s řediteli také projednávat, zdali by bylo možné  instalovat nějaké bezpečnostní rámy ve školách. „Je to věc, která se nám úplně nelíbí, ale budu chtít vědět, zda je to věc, o které můžeme uvažovat, či zda je legislativně možné například na základě podepsaného souhlasu rodičů, mohli učitelé nahlížet žákům do tašek, zdali do školy nepřináší nějaký nebezpečný předmět, “ dodává k možnosti zavedení podobného opatření příbramský starosta.

Nicméně ať už budou rámy ve školách instalovány nebo ne, tak děti stále do školy nosí školní pomůcky jako jsou kružítka, nůžky či obyčejná pera a tužky, kterými lze také někomu ublížit. „To je naprostá pravda a my nikdy to riziko nesrazíme na nulu, ale těmi kroky a já netvrdím, že bezpečnostní rámy jsou dobrý nápad, je to pouze jedna z možností, můžeme to riziko o nějaké to procento snížit,“ uzavírá Jan Konvalinka.

Komentáře