Rada zrušila oddělení rozvoje města aneb „restart“ městského architekta

Zleva: místostarosta Martin Buršík, starosta Jan Konvalinka a místostarostka Zorka Brožíková

PŘÍBRAM – Rada města na svém posledním jednání schválila organizační změnu v rámci městského úřadu. Podle vedení města se o optimalizaci fungování oddělení rozvoje města uvažovalo již delší dobu. Zároveň byla vyhlášena zakázka na služby externího architekta. Celá věc ale trochu nápadně připomíná „slavný“ restart finančního výboru.

„Město velikosti Příbrami nepotřebuje městského architekta na plný úvazek, což je zřejmé i z dat České komory architektů, podle které je preferována externí spolupráce s architekty. Hlavním důvodem externí spolupráce je fakt, že objem architektonické, urbanistické a jiné vysoce odborné práce nepřesahuje 500 hodin ročně,“ uvádí jako jeden z hlavních důvodů starosta města Jan Konvalinka (ANO).

Podle něj je díky dodavatelsko-odběratelskému vztahu mezi městem a externím městským architektem možné nastavit finanční podmínky tak, aby byly zajímavé a motivující i pro skutečné odborné kapacity z oblasti urbanismu. „I přes výrazně vyšší hodinové sazby je spolupráce na externí bázi pro město levnější, a to až o desítky procent. Běžné činnosti nespadající do rámce architektonické, plánovací či urbanistické oblasti, které v současné době vykonává městský architekt, bude možné bez větších obtíží převést do pracovní náplně vedoucí Odboru investic s tím, že stávající zaměstnankyně oddělení rozvoje města přejde administrativně přímo pod vedoucí Odboru investic. Kontinuita a funkčnost odbavování běžné agendy dříve spadající pod oddělení rozvoje města budou tedy zachovány,“ dodává Konvalinka.

Jako další důvody radnice uvádí, že externí městský architekt nemusí být zatížen přílišnou svázaností se zdejším prostředím a nemusí podléhat lokální stereotypizaci. „Výběr externího městského architekta bude konzultován s kapacitami z České komory architektů, tak aby byla garantována správnost výběru. S výběrem MA pomohou kapacity z ČKA. I takto bude tedy garantována správnost výběru,“ doplnil starosta.

Nicméně připomeňme, že mezi vedením města a současným městských architektem Jaroslavem Malým to vřelo už delší dobu. Konkrétně zhruba od května loňského roku. Své vyjádření architekt Malý na celou situaci poskytl médiím koncem minulého roku. Jeho vyjádření níže:

Městský architekt Jaroslav Malý: Nebudu psát vyjádření způsobem, který se někomu hodí

Celá věc ale nápadně připomíná „slavný“ restart finančního výboru, což byl jen krycí název pro zbavení se lidí, kteří s radnicí nesouhlasí. Konkrétně ekonoma Václav Dvořáka. A nápadně to také připomíná někdejší sloučení ZŠ Bratří Čapků se ZŠ Březové Hory, kdy se vlastně radnice vedená ČSSD a ODS chtěla jen zbavit tehdejší ředitelky ZŠ Bratří Čapků. Za to si tenkrát vysloužila ostrou kritiku i z řad některých současných lidí ve vedení města, kterým ale nyní nevadí k podobným praktikám sáhnout. Proč ne, když se v minulosti osvědčily, že…?

Loňský „restart“ finančního výboru s humorným nadhledem:

Komentáře