Městský architekt Jaroslav Malý: Nebudu psát vyjádření způsobem, který se někomu hodí

Městský architekt Jaroslav Malý. Foto: městský zpravodaj Kahan

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Městský architekt Jaroslav Malý reaguje na vyjádření radních Jindřicha Vařeky a Petra Rottera vůči své osobě na zasedání Zastupitelstva města Příbrami 6. prosince.

Na prosincovém zasedání příbramského zastupitelstva se dva radní našeho města veřejně a kriticky vyjádřili k mé práci na pozici městského architekta. Jednání jsem nebyl přítomen, a proto považuji za nezbytné na tyto komentáře rovněž veřejně reagovat.

Nejprve mě pan radní Jindřich Vařeka v reakci na mé odborné vyjádření ke směně pozemků na Fantově louce nařkl z toho, že: „Takto hledat problémy umí jenom pan architekt, který je tím vyhlášený a je o tom spousta dokumentace, kdy si vynalezne problém, abychom nemuseli vyhovět vůbec nikomu.“ Radní pan Petr Rotter v diskuzi uvedl, že: „Pan architekt velice rád nesouhlasí s lidmi, nevím, na co vždycky čeká. Při osobním jednání, které jsem s ním měl, je schopen u řadových domků v Příbrami navrhovat například, že obývací pokoj má být v suterénu a garáž na střeše a podobný věci, jenom, aby Vám zabránil prostě jakémukoliv rozvoji nebo stavbě.“

K vyjádření obou výše citovaných radních uvádím, že moje stanoviska jsou vždy řádně odůvodněna a podložena věcnými tvrzeními. Má zodpovědnost spočívá v nalezení pokud možno všech odborných argumentů týkajících se daného tématu, zodpovědnost radních je pak v dané věci rozhodnout. Při své práci pro město Příbram jsem vždy odolal tlakům, abych svá vyjádření psal způsobem, který se zrovna někomu hodí, a tak to i zůstane.

Pana radního Petra Rottera mohu současně ujistit o tom, že v oddělení rozvoje města na nic nečekám, ale v každé záležitosti se snažím dobrat nejlepšího výsledku. Pokud pan Rotter ve svém názoru na architekturu nedohlédne dále než přes plot svého příbramského domu, nelze se divit, že se nesetkal s řadovými domy, které jsou umístěné ve svahu a z tohoto důvodu mají obývací pokoj o patro níž než garáž. Garáž v nich logicky navazuje na ulici a obývací pokoj naopak na zahradu. Neznamená to, že by takové řešení bylo něco výjimečného či dokonce absurdního a radnímu panu Rotterovi tímto nabízím, že ho s realizacemi obdobných domů nejen v Čechách seznámím. 

Mrzí mě, že se radní Jindřich Vařeka a Petr Rotter snaží o veřejnou diskreditaci mé osoby a odbornosti namísto toho, aby moje profesní stanoviska vyvrátili za pomoci faktů.

Ing. arch. Jaroslav Malý

Komentáře