Přednáška Josefa Velfla ke vzniku státu zazní v Praze, v Příbrami bohužel ne

Ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl. Foto: archiv muzea

PŘÍBRAM/PRAHA – Při příležitosti 100. výročí ukončení 1. světové války a vzniku Československa se uskuteční v úterý 18. září  v reprezentačních prostorách Vlády ČR v Lichtenštejnském paláci v Praze  mezinárodní konference s názvem „1918 – starý svět mrtev, ať žije nový“.

Účastní se jí přednášející z 11 zemí světa včetně Austrálie, kteří zastupují jednotlivá odborná pracoviště na univerzitách, v historických ústavech, muzeích, archivech a podobně se zaměřením na tuto problematiku. Pořadateli byl vybrán rovněž příspěvek ředitele Hornického muzea Příbram Josefa Velfla  pojmenovaný „Nejvýznamnější rudní revír habsburské monarchie v Příbrami – Březových Horách a konec Velké války“, který přiblíží ony dějinné události v podmínkách hornického Příbramska, představující v době 1. světové války mimořádně důležitou lokalitu ve vztahu k těžbě a zpracování strategicky důležitého stříbra a olova. „Jsme rádi, že se můžeme zúčastnit této mezinárodní konference k výročí republiky, na kterou byl zařazen též příspěvek našeho muzea, což je pro nás veliká pocta,“ řekl ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl.

Konferenci, která je součástí oficiálních oslav naší státnosti, zahájí premiér české vlády s ministrem obrany ČR a ředitelem Vojenského historického ústavu. Součástí programu bude též představení reprezentativní výstavy s názvem „Doteky státnosti“ situované v Jízdárně Pražského hradu. Bohužel podle zveřejněného oficiálního programu městem k výročí vzniku republiky, příspěvěk Josefa Velfla v rámci příbramských oslav nikde nezazní, což je velká škoda.

Komentáře