Prázdniny jsou časem her a zábavy, ale bohužel hrozí i větší počet úrazů

Ilustrační foto.

PŘÍBRAMSKO – Blíží se dvouměsíční letní prázdniny, které jsou jednak časem her, dovolených a zábavy, ale bohužel také obdobím se zvýšeným rizikem dětských úrazů. Vzniknou během vteřiny, ale následky mohou být doživotní. Děti by se měly naučit vyhýbat rizikovým situacím. K úrazům dochází doma, venku i při pohybu na komunikacích.

Přestože si mnoho lidí myslí, že doma je nejbezpečněji, tak i tam dochází v této době k častým vážným úrazům. Hrozí například popáleniny horkými potravinami, otrava léky či čisticími prostředky, úrazy elektrickým proudem, nebo pády z okna. „Rozhodně by dítě mělo vědět, že nemá otevírat neznámým lidem, a také s nimi nemá vstupovat do výtahu,“ připomíná policejní mluvčí Monika Schindlová.

Venku jsou místem na hraní zahrady, hřiště a parky. Ovšem i tady by děti měly dodržovat určité zásady a pravidla jako třeba nedotýkat se neznámých věcí, například injekčních stříkaček či staré munice, nechodit ke sloupům elektrického vedení a po kolejích, nerozdělávat oheň, nelézt po skalách, sbírat pouze známé rostliny a plody. Důležité je, aby děti věděly, že nemají skákat do neznámé vody, protože pod hladinou mohou být kameny. Při jízdě na loďce je nutno na sobě mít záchrannou vestou. Za bouřky se nesmí schovávat pod vysoké stromy, a nikdy by neměly hladit neznámé psy.

O prázdninách houstne také doprava a silniční provoz. „Dítě smí jezdit na kole samo po silnicích od deseti let. Je také zapotřebí, aby znalo dopravní předpisy, značky, na hlavě mělo řádně připevněnou ochrannou přilbu a kolo bylo správně vybavené,“ říká policejní mluvčí. Pokud jede po silnici večer či za šera, je nutno používat reflexní oblečení a světla. „Různé tašky rozhodně nepatří na řídítka, ale na nosič,“ varuje Monika Schindlová. Děti by také měly dobře znát pravidla správného přecházení vozovky a to, že se ve vozidle musí vždy připoutat.

Komentáře