Policie radí, připomíná nejčastější chyby při průjezdu křižovatkou

PŘÍBRAMSKO – Řidiči často chybují při jízdě křižovatkami, obzvláště těmi okružními. Často také neznají pokyny policisty, který může řídit dopravu v křižovatce.

Kruhový objezd je typ křižovatky kruhového tvaru. Vyvýšený kruh uprostřed rozděluje celý prostor do několika „jednoduchých křižovatek“, čímž se samotný průjezd tímto místem podstatně zjednodušuje a urychluje, tím se zvyšuje bezpečnost a plynulost silničního provozu. Středový kruh tvoří přirozenou překážku, kolem které jezdí motoristé pomaleji. I v těchto místech sice dochází k dopravním nehodám, ty však mívají zpravidla jen lehké následky.

Pokud je před kruhovým objezdem umístěná dopravní značka „Dej přednost v jízdě“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě“ musí řidič dát přednost v jízdě všem vozidlům a cyklistům nacházejícím se na okružní křižovatce. Pokud na příjezdových komunikacích do kruhového objezdu nejsou dané značky osazeny, platí přednost zprava.

Pokud jde o to, zda zvolit pravý či levý pruh kruhového objezdu, dle zákona lze v obci užít k jízdě kterýkoliv jízdní pruh. Pokud však víte, že budete vyjíždět až posledními výjezdy, zařazením do levého pruhu umožníte snadnější vjíždění ostatním autům na okružní křižovatku.

Motorista, který přejíždí z pruhu do pruhu, musí dávat znamení o změně směru jízdy a zároveň nesmí ohrozit ani omezit vůz v tom pruhu, do kterého se chystá přejet, platí zde tedy obdobná pravidla jako při jakémkoli jiném přejíždění z pruhu do pruhu. Pokud tedy jedete ve vnitřním pruhu a chcete vyjet ven z kruhového objezdu, nesmíte ohrozit ani omezit řidiče, který jede ve vnějším jízdním pruhu. V takové situaci se možná nevyhnete nutnosti objet okružní křižovatku vícekrát, protože se zde nezastavuje. Šofér by tak vytvořil neočekávanou překážku, která může snadno vést k nehodě.

Při vjíždění na kruhový objezd se nedává znamení o změně směru jízdy, řidič musí jet vždy doprava, jinou možnost nemá. Bliká se pouze  při vyjíždění z kruhového objezdu a při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého.

Občas se mohou motoristé setkat na křižovatce s policistou, který zde řídí provoz. Jak se však ukazuje, velké množství řidičů nezná co, znamenají jednotlivé postoje a pokyny paží příslušníka policie. Pokud policista stojí čelem nebo zády, znamená to „Stůj“. Vztyčí-li policista paži se směrovkou, znamená to „Pozor“. Motoristé jedoucí ze směru, který byl zastaven, jsou povinni připravit se k jízdě. Naopak řidiči jedoucí ve směru předtím volném jsou povinni zastavit. Stojí-li policista bokem, znamená to „Volno“, motoristé mohou pokračovat v jízdě a dodrží-li ustanovení o odbočování, mohou odbočit vpravo (dávají přednost v jízdě vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu) nebo vlevo (dávají přednost protijedoucím autům). Příslušník policie také může např. zrychlit jízdu vodorovným kýváním přes střed těla.

 

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař

Komentáře