Tisícům nemovitostí v katastru stále chybí správný vlastník, lhůta pro přihlášení uplyne na konci tohoto roku

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových sídlí v budově Úřadu práce Příbram.

ČR – V katastru nemovitostí bylo k 1. únoru 2023 evidováno celkem 121 423 nedostatečně identifikovaných osob, na které bylo zapsáno 342 952 položek. Reálně se jedná o 150 559 unikátních nemovitostí (147 004 pozemků a 3 555 staveb), neboť jednu nemovitost může spoluvlastnit více nedostatečně identifikovaných vlastníků a stejně tak jeden neidentifikovaný vlastník může být majitelem několika nemovitostí. Pokud se vlastník nemovitosti nepřihlásí nejpozději do 31. 12. 2023, uběhne lhůta stanovená občanským zákoníkem a majetek přejde na stát.

„Letošní rok je v souladu s občanským zákoníkem posledním, kdy se mohou skuteční vlastníci nemovitostí přihlásit o svá práva. Doporučuji proto všem nahlédnout do seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků na našich webových stránkách a zkontrolovat, zda předkům nebo jim samotným nepatří nemovitost, o které nevěděli,“ uvedla generální ředitelka Kateřina Arajmu.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) za čtyři měsíce letošního roku přispěl k vyřešení 774 případů a zároveň zahájil šetření u 3 312 nemovitostí. Od roku 2014 se tak podařilo vyřešit již 51 583 nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí na nedostatečně identifikované vlastníky a zahájit šetření u 94 341 nemovitostí. Nejčastějším výsledkem šetření bylo podání podnětu k zahájení dědického řízení, protože vlastník již nežije (64 % případů).

Nedostatečně identifikovaného vlastníka má nemovitost buď v případě, že nemá zapsaného žádného vlastníka (není zapsána na žádný list vlastnictví), nebo vlastníka v katastru sice zapsaného má, ale zápis neumožňuje jeho dostatečnou identifikaci. Většina zápisů tohoto druhu v katastru nemovitostí pramení ze situace před rokem 1989, kdy se katastr nemovitostí neudržoval řádně a v určitém období dokonce nebyl veden vůbec.

Aktuální seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků společně s často kladenými dotazy k této problematice naleznete na adrese www.uzsvm.cz/niv

Nemovitosti s nedostatečně identifikovanými vlastníky v jednotlivých regionech (data k 1. 2. 2023) ve Středočeském kraji najdete ZDE.

 

Komentáře