Je nám líto, ale když se neobtěžujete zajímat ani o místní záležitosti, je to vaše chyba

Markéta Škodová a Michal Profant.
Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.
 

PŘÍBRAM – Komunikace radnice o veřejném projednání návrhu změny č. 2 územního plánu podle členů příbramského výboru pro územní plánování Michala Profanta a Markéty Škodové silně připomíná Stopařova průvodce po galaxii. 

Ve čtvrtek 27. 7. se od devíti hodin dopoledne v zasedací místnosti Městského úřadu v Příbrami koná veřejné projednání návrhu změny č. 2 Územního plánu Příbram. Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou uplatnit k návrhu změny námitku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Dovolujeme si proto upozornit všechny zájemce z řad veřejnosti, že mají možnost se veřejného projednání zúčastnit a už tam vznášet případné dotazy k jednotlivým bodům navrhované změny. Ve výboru pro územní plán se nejvíce diskutovalo vymezení nové zastavitelné plochy v návaznosti na ulici Evropská. Tato plocha není vhodná (vazba na krajinu, pohledové expozice na Brdy, limitem zástavby má být ul. Evropská) ani podle názoru autora územního plánu doc. Ing. arch. Ivana Plicky, CSc. Vyjádřit by se nejen k tomu mohla a měla by mít co nejtransparentnější možnost právě i veřejnost.

Považujeme za nešťastné, že tuto zásadní informaci o procesu, na jehož konci bude změna dokumentu nejdůležitějšího pro územní a strategický rozvoj našeho města, není k nalezení v žádném z aktuálních informačních kanálů příbramské radnice.  Například poslední Minutky z radnice se místo toho hemží letními pozvánkami na akce, jejichž není Město Příbram ani pořadatelem.

Na elektronické úřední desce sice oznámení visí, ale pod názvem „Z2 ÚP PB – VP – Vv“, který nejenže běžný uživatel nerozklíčuje a tedy nerozklikne, ale informace o veřejném projednání se kvůli němu nedá ani vygooglovat.

Silně nám to připomíná Stopařova průvodce po galaxii od Douglase Adamse. V něm bylo na začátku oznámení o demolici. To první se nacházelo ve sklepení stavebního úřadu jistého města na Zemi. To druhé o pouhé čtyři světelné roky dále na příslušném spádovém stavebním úřadu pro planetu Zemi. Že je nikdo nečetl a neprotestoval? Jeho chyba. Demoliční výměr se měl uskutečnit… „Nemá cenu tvářit se překvapeně,“ píše se v knize. „Všechny plány a příkazy k demolici jsou už padesát pozemských let vyvěšeny na vašem místním plánovacím odboru na Alfě Centauri, takže jste měli spoustu času vznášet formální protesty. Teď už je pozdě dělat kvůli tomu rozruch. Co tím chcete říct, že jste nikdy nebyli na Alfě Centauri? Proboha, lidstvo, vždyť je to přece jen čtyři světelné roky! Je mi líto, ale když se neobtěžujete zajímat ani o místní záležitosti, je to vaše chyba.“

Návrh změny je veřejně k nahlédnutí na odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování, a dále na webu www.pribram.eu (městský úřad – odbory MěÚ – Stavební úřad a územní plánování – oddělení územního plánování – Územní plán Příbram – změna č. 2). Každý může uplatnit k návrhu změny připomínku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání (§ 55b odst. 2 stavebního zákona).

Michal Profant a Markéta Škodová, členové Výboru pro územní plánování Města Příbram

Komentáře