Policie připomíná základy pro bezpečnou manipulaci se zábavní pyrotechnikou

ČR/PŘÍBRAMSKO – Nadcházející Vánoce a Nový rok přinášejí do našich domovů radostné chvíle plné světla a veselí. S tím však souvisí i zvýšené riziko spojené s používáním otevřeného ohně a pyrotechniky. Bezpečnostní opatření jsou klíčová pro zachování této radosti a předejdou tak možným nebezpečím.

Během vánočních svátků často rozžehnáváme svíčky, vytvářejíc tak kouzelnou atmosféru. Je však důležité mít na paměti, že svíčka představuje otevřený oheň. Při manipulaci s ní je nezbytné dbát na obezřetnost a zajistit, aby v jejím okolí nebyly hořlavé předměty. Svíčky by měly být vždy zhasnuty při opouštění domova nebo před spaním.

Podobné opatření platí i pro silvestrovskou pyrotechniku, která je tradiční součástí oslav příchodu nového roku. „Nákup těchto zábavních prostředků by měl probíhat v obchodech s povolením, a je zásadní sledovat, zda jsou výrobky opatřeny značkou státní zkušebny, mají návod v českém jazyce a jsou označeny platností. Používání pyrotechniky vyžaduje zodpovědný přístup – je nezbytné vybrat bezpečné místo, dodržovat základní zásady požární bezpečnosti a věnovat pozornost všem přítomným osobám,“ připomíná příbramská policejní komisařka prevence Monika Schindlová.

Ovlivňujícím faktorem může být i nadměrná konzumace alkoholu, která snižuje naši obezřetnost. I malá chyba při manipulaci s pyrotechnikou může mít katastrofální následky, přičemž krásné okamžiky oslav se mohou během chvilky proměnit v neštěstí. Připomínáme, že bezpečnostní opatření jsou klíčová pro udržení radosti a pohody během vánočních svátků a příchodu nového roku.

Na území Příbrami platí od roku 2019 vyhláška omezující užívání nejrůznějších rachejtlí, petard, dělobuchů a ohňostrojů. Používání zábavní pyrotechniky vyhláška povoluje na území města pouze v dnech: 1. ledna, 30. dubna, 5. a 31. prosince.

 

Komentáře