Policie loni na Příbramsku řešila 15 případů domácího násilí. Radí, jak si oběti mohou pouhým gestem říci o pomoc

Ilustrační foto.

PŘÍBRAMSKO – Lockdown, karanténa a další prvky spojené s epidemií koronaviru v uplynulých dvou letech odhalily i některé jevy, o kterých se dříve nevědělo nebo mlčelo. Jedním z nich je i domácí násilí.

Kvůli karanténě nebo lockdownu bylo velké množství lidí nuceno delší dobu praticky žít jen ve svém domě či bytě s omezenými cestami ven. Na mnoho z nich tento fakt působil skličujícím dojmem a postupem času vyplouvaly na povrch právě jevy jako například domácí násilí, které policie i další organizace zabývající se tímto problémem řešily čím dál častěji.

„V loňském roce řešili policisté na Příbramsku 15x domácí násilí, v osmi případech pak byla násilná osoba z obydlí vykázána,“ připomněla policejní komisařka Monika Schindlová. Domácí násilí je takové chování, která vyvolává u jedné osoby strach z osoby druhé. Cílem násilníka je získat převahu, kontrolu a moc. Může mít podobu fyzického, sexuálního či psychického násilí, sociální izolace a ekonomické závislosti. „Jeho znaky jsou opakovanost, nárůst intenzity, probíhá v soukromí většinou beze svědků a jsou jasně vymezené role násilné a ohrožené osoby,“ dodává komisařka.

Policisté mohou také rozhodnout o vykázání násilné osoby ze společného obydlí, a to na dobu 10 dnů. „Vykázání má preventivní charakter, odvrací se jím aktuálně hrozící násilný útok. Oběť má možnost v dané době podat u civilního soudu návrh na předběžné opatření. Policie provádí kontroly, zda vykázaná osoba výzvu dodržuje,“ popsuje postup policie v takových případech Schindlová.

Policie jde ale i cesto osvěty a v souvislosti s násilím v rodinách se rozhodla připomenout tzv. signál pomoci. Jedná se o mezinárodní gesto, které může využít ohrožená osoba – dospělý člověk, dítě nebo senior – při přímé komunikaci s okolím nebo při video hovoru. Gesto není doprovázeno žádnými slovy, člověk jím dává najevo, že potřebuje pomoc. „Osoba otevře dlaň s nataženými prsty, poté ohne palec do dlaně a nataženými prsty ho schová, vznikne tedy pěst se schovaným palcem uvnitř,“ říká Monika Schindlová s tím, že ve světě byly zaznamenány i případy, kdy signál pomoci použila unesená osoba, ukázala ho z jedoucího vozidla okolním posádkám. Někdo z nich pak zavolal na tísňovou linku, aby o tomto incidentu policii informoval.

Komentáře