Rozhodnutí MŽP ohledně rozebírání odvalů se nelíbí senátorovi, městu Příbram ani dotčeným obcím a podávají rozklad

PŘÍBRAM – V minulém týdnu Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vydalo rozhodnutí o možnosti využívání kameniva z odvalů při realizaci dopravních staveb. Uvádí se v něm, že záměr na rozebírání odvalů do dopravních staveb z odvalů č.11, č.19 a č.15 nemají významný vliv na životní prostředí.

Proti tomuto vyjádření se ohradila jak veřejnost tak i nově zvolený senátor za příbramsko Petr Štěpánek, který vyzval město Příbram a dotčené obce aby podaly rozklad „Proti tomuto rozhodnutí je možné do 15 dnů podat rozklad. Požádal jsem dotčené obce, aby tak ve spojení s městem Příbram učinily. Jsem rozhodnutím MŽP zklamán, očekával jsem, že s ohledem na oprávněné námitky občanů z blízkosti odvalů bude požadovat posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), které by do hloubky analyzovalo všechny možné faktory ohrožení životního prostředí. Rozhodnutí MŽP je naprosto klíčové. Nepodaří-li se ho rozkladem zvrátit, dostává Diamo tímto dokumentem zelenou k rozebírání hald. Nevím, co vedlo MŽP k upuštění od EIA. Rozhodně to ale považuji za lhostejnost úředníků k názoru lidí, kterých se tento záměr v případě realizace na desítky let bezprostředně dotkne,“ uvedl Štěpánek

Na jeho výzvu zareagovalo jak město Příbram tak i některé obce a proti rozhodnutí MŽP podávají rozklad. V březnu letošního roku se opět otevřela otázka využívání kameniva z odvalů, konkrétně odvalů, při realizaci dopravních staveb. Stanovisko města určené Ministerstvu životního prostředí znělo jasně: Je třeba podrobně prozkoumat vliv na životní prostředí, vliv hluku a vibrací na zdraví obyvatel, vliv zvýšené dopravní zátěže a další.

Ministerstvo životního prostředí vydalo rozhodnutí, dle kterého je odtěžování kameniva a jeho následné využití při realizaci dopravní staveb možné. „Při vyhodnocování materiálů, které jsme obdrželi od Ministerstva životního prostředí, bohužel zjišťujeme, že některé naše požadavky založené na vyjádření odborníků nebyly reflektovány. Z tohoto důvodu se město Příbram připojí k dalším obcím, a proti tomuto rozhodnutí podá rozklad,“ uvádí k problematice starosta Příbrami Jan Konvalinka. V těchto dnech se připravuje text samotného rozkladu, který radnice v nejbližší době pošle na Ministerstvo životního prostředí.

Proti rozebírání odvalů a hald na příbramsku jsou už od začátku tohoto záměru například obce Dubenec, Dubno nebo Háje. Ty se k podání rozkladu také přidají. Dubenec je dlouhodobě proti záměru rozebírání odvalů. „V současné době jsme v kontaktu s panem senátorem Štěpánkem a městem Příbram a připravujeme se také na podání rozkladu,“ říká uvedla starostka Dubence Petra Neubergová.

Podobně je na tom i obec Dubno. „I my jsme od začátku záměru rozebírání hald proti a pravděpodobně také podáme rozklad proti rozhodnutí ministerstva,“ řekl starosta Dubna Václav Chmelař.

Stanovisko MŽP se také nelíbí obci Háje, která je stejně jako Dubenec a Dubno dlouhodobě proti rozebírání. „Stanovisko MŽP se nám také vůbec nelíbí, zítra se sejde vedení obce a poradíme se o dalším našem postupu, zřejmě se připojíme a podáme také námitky – rozklad,“ konstatoval místostarosta obce Roman Vácha.

 

 

 

Komentáře