Policie kontrolovala, zda chodci používají reflexní prvky

Ilustrační foto. Reflexní prvky mají zlepšit viditelnost chodců mimo obec.

PŘÍBRAMSKO – Minulý týden se policisté zaměřili na zvýšení bezpečnosti chodců a dodržování pravidel motoristů při provozu na pozemních komunikacích. Hlavním cílem bylo zkontrolovat, zda chodci používají povinné reflexní prvky mimo obec za snížené viditelnosti a zda dodržují další povinnosti, zejména při přecházení silnice.

Během kontrol byly hlídkami uděleny čtyři pokuty chodcům za nedodržování bezpečnostních pravidel, a dalších šest řidičům za překročení povolené rychlosti. Zvláštní důraz byl kladen na ochranu chodců, kteří jsou nejvíce ohroženými účastníky provozu.

„Chodec je bez ochrany karoserie a přilby vystaven zvýšenému riziku, a proto je nezbytné, aby byl opatrný a plně si uvědomoval, že bezpečnostní pravidla jsou klíčová pro jeho ochranu. Při používání přechodu pro chodce musí chodec respektovat pravidlo, že je povinen jej využít, pokud je od něj vzdálený do 50 metrů,“ připomíná příbramská policejní komisařka prevence Monika Schindlová.

Chodci by měli před vstupem na vozovku pečlivě posoudit, zda mohou bezpečně přejít silnici, a věnovat pozornost rychlosti a vzdálenosti přijíždějících vozidel. Dále je důležité, aby dodržovali pravidlo nepřekračování přechodu před blížícím se vozem.

Motoristé by měli být plně koncentrovaní na řízení a sledovat chování chodců na chodníku. Jejich povinností je umožnit chodcům bezpečně přejít vozovku a nedávat je do situací, které by je mohly ohrozit. Zastavení či snížení rychlosti před přechodem je klíčové, a motoristé by měli dávat pozor na ostatní řidiče a dodržovat pravidlo nepředjíždění na přechodech.

Policie zdůrazňuje, že bezpečnost na silnicích je společnou odpovědností všech účastníků provozu, a vyzývá k dodržování pravidel a vzájemnému ohledu mezi chodci a motoristy.

Komentáře