Podle Miroslavy Němcové hrozí po volbách další ústavní krize

Miroslava Němcová s předsedou příbramské ODS Zdeňkem Havrančíkem.

PŘÍBRAM – Minulý čtvrtek přijela na veřejnou besedu do Příbrami předsedkyně Mandátového a imunitního výboru sněmovny a také poslankyně za ODS Miroslava Němcová. Témata diskuze se točila především kolem blížících se voleb do parlamentu.

Mluvilo se ale také o Evropské unii, Andreji Babišovi a jeho současných kauzách, Hnutí ANO, či o nebezpečích, které naší republice hrozí v podobně migrace či snah některých politických sil o zatažení České republiky zpět do vlivu Ruska. „S dnešní debatou jsem moc spokojená, protože každé setkání pomůže tomu, aby si člověk srovnal v hlavě myšlenky, s kterými přijíždí a moc dobře poslouchal, co říkají lidé kolem něj a rovnal si další argumenty. I když jsem někdy unavená, tak ale vždycky odjíždím z těch debat s tím, že to naopak byla ta nejlepší věc, kterou jsem mohla udělat,“ zhodnotila zhruba dvouhodinovou besedu Miroslava Němcová po jejím skončení. Našemu serveru ochotně také poskytla krátký rozhovor.

Paní předsedkyně, na besedě se mluvilo především o blížících se parlamentních volbách, co nejdůležitější v ní podle vás zaznělo?

„Zdá se mi, že nejzajímavější ohledně té kampaně je, že se potvrzuje, že půjde především o dvě roviny rozhodování. Tou první je udržení demokratického procesu v České republice, to znamená, aby zde byla znovu obnovena rovnováha politických demokratických stran, tak jak jí předjímá ústava. Myslím tím především tu jejich volnou soutěž, kterou naprosto brutálně nabouralo Hnutí ANO jako nesystémový prvek, který s demokracií vůbec ani nepočítá, ani ji vnitřně neuplatňuje. Druhým okruhem témat v těch diskuzích jsou otázky spojené s naším fungováním v rámci Evropské unie a zejména pak otázka migrace. Takže se propojuje to znejistění uvnitř, protože nevíme, zda ten náš docela klopotně budovaný demokratický systém po těch pětadvaceti letech unese takový barbarský nájezd, jaký představuje Hnutí ANO, tedy to první riziko je vnitřní a to druhé vnější.“

Mluvilo se také o tom, že rozložení politických sil po podzimních volbách může vést k další ústavní krizi a to takové, kterou tato republika ještě nezažila. Zabýváte se už nějakými možnostmi řešení tohoto možného problému?

„Tato hluboká politická krize může nastat v případě, kdy Miloš Zeman jako prezident republiky se nebude vůbec ohlížet na to, jaká je vůle většiny toho politického spektra, které vzejde z voleb a bude, tak jak říká teď, jmenovat Andreje Babiše premiérem. Proti tomu se mlže stát, že nebude dokončena ustavující schůze sněmovny a tudíž nebude moci sněmovna zahájit svoji normální práci, a v tu chvíli jsme i v otázce, že nebude moci vyslovit důvěru jmenovanému premiérovi, kterého by jmenoval prezident republiky a před takovouto otázkou jsme ještě nikdy nestáli a myslím, že by to byla velká zatěžkávací zkouška pro všechny politické subjekty. Já ji zatím považuji za teoretickou možnost, těch neznámých je spousta, nevíme, kolik stran se dostane do sněmovny, jakou budou mít sílu, kolik budou mít poslanců, jaká se bude moci vytvořit většina pro koalici… Možná, že tento problém ani nenastane, naopak se rychle vytvoří nějaká koalice a tak dále. Ovšem ale může nastat i tento mezní případ a na ten, přiznám, že nevím, jak se připravit, protože ta ústava s tím nijak moc nepočítá a pak by spíš záleželo na tom, kolik těch normálních lidí v politice se postaví na stranu obrany toho nepsaného pravidla, že potřeba uvést v chod sněmovnu, aby demokratický zákonodárný sbor mohl začít fungovat a to že má prioritu před svévolí prezidenta. A tudíž by se této svévoli prezidenta, která by byla na základě domluvy s Andrejem Babišem, museli postavit a čelit mu.“

Může tedy podle vás nastat něco podobného jako v případě Sobotkovy demise nedemise a situace kolem odvolání Andreje Babiše z funkce ministra financí?

„Tak může. V nějakém modelu jsme to viděli, když jmenoval Miloš Zeman vládu pana Rusnoka, která byla také proti vůli poslanecké sněmovny, akorát tehdy to byla klika v tom, že ta sněmovna fungovala. Takže ona sice té vládě dala nedůvěru, Miloš Zeman jí nechal běžet, my jsme s tím už bohužel nenadělali nic, protože ústava tam nemá žádné lhůty, kdy musí Miloš Zeman tím druhým pokusem pověřit někoho jiného, když ten první nedostane důvěru ve sněmovně. Ale pořád jsme tehdy byli v rámci toho ústavního pořádku, ale ve chvíli, kdy by nefungovala sněmovna a do toho by byla ještě tahle svévole prezidenta, kterou už projevil ve chvíli, kdy nedbal na stanovisko sněmovny a jmenoval pana Rusnoka a pak ho nechal půl roku vládnout, to se asi zopakovat může.“

Pojďme také na chvilku k Příbrami, vy tady nejste poprvé, vy jste se tady před několika lety angažovala i v záležitostech Svaté Hory…

„To byla jedna z prvních věcí, kterou jsem udělala jako poslankyně, když jsem se rozkoukávala po té poslanecké práci, tak se začal projednávat státní rozpočet a obrátily se na mě řady institucí, které pečují o památkový fond České republiky. Tehdy jsem dostala i žádost ze Svaté Hory z Příbrami na obnovu těch barokních ambitů a myslím, že tam ještě jeden stříbrný oltář, jestli se nemýlím, a tak jsme společně ještě s paní doktorkou Dundáčkovou, tehdejší poslankyní za ODS tady z Příbrami, začaly zkoušet přes ten státní rozpočet podávat naše návrhy na ty opravy a ty návrhy prošly. Když pak bylo hotové, tak jsme se tam jely podívat a ten výsledek stál za to.“

Děkuji za rozhovor

Komentáře