Platí zákaz vstupu k vodním nádržím v CHKO Brdy

Foto: Policie ČR

BRDY – Policisté žádají občany, kteří vyrazí do přírody Chráněné krajinné oblasti Brdy, aby nevstupovali k vodním nádržím. Platí zde přísný zákaz vstupu.

„Vodní díla slouží jako zásoby pitné vody a je potřeba je důsledně chránit. Příslušníci policie zde nyní provádí zvýšený dohled,“ uvedla tisková mluvčí příbramské policie Monika Schindlová.

Také vodohospodáři bedlivě sledují situaci okolo výskytu koronaviru. Dodávky pitné vody ale nejsou ohroženy. Společnost zřídila krizový štáb, který provádí a dohlíží nad veškerými kroky souvisejícími s provozováním a přijala tak opatření k zajištění minimalizace dopadů na provoz společnosti, zejména na zajištění kontinuity dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod,“ uvedl Ivan Eis, generální ředitel 1.SčV, a.s.

Komentáře