Pediatři si na Trhovkách vyměňovali zkušenosti

Foto: archiv Oblastní nemocnice Příbram

TRHOVKY – Už podvanácté se lékaři z celých Čech sešli na odborně vzdělávací akci s názvem Podbrdské pediatrické dny, kterou pořádá příbramská nemocnice.

V přednáškovém sále Sportohotelu Trhovky se na konci minulého týdne uskutečnil již dvanáctý ročník Podbrdských pediatrických dnů. Jde o setkání lékařů i zdravotních sester pediatrického zaměření, které si klade za cíl vzdělávání, výměnu zkušeností, ale i budování spolupráce a mezilidských vztahů.

„Jsem hrozně rád, že sem jezdí i kolegové z okolních nemocnic i vyšších pracovišť. Děkuji týmu okolo primáře Pavla Marčeka, jeho pediatrické dny jsou vyhlášené. Je to příkladný tým, a to dokonce i v mimopracovní době,“ řekl při zahájení ředitel Oblastní nemocnice v Příbrami Stanislav Holobrada.

Letošní ročník se tematicky dotýkal například nemocí dýchacích cest, lékových alergií a dalších zajímavých případů a kazuistik z praxe. Své vědomosti a praktické příklady zde prezentovali odborníci z Pediatrické kliniky 2. LF a FN Motol, FN Bulovka, VFN, ON Kolín, ON Příbram a dalších.

Komentáře