Parkoviště v ulici Gen. Kholla se kvůli ČEZu prodraží

PŘÍBRAM – V tomto roce radnice slibovala stavbu parkovacích míst v ulici Gen. Kholla. Měla by vzniknout jak nová parkovací místa, tak by mělo dojít k úpravě těch současných. Stavět by se mělo ve třech etapách.

Skica, kde by měly vzniknout parkovací místa

S výstavbou se mělo začít letos, jenže ČEZ Distribuce a.s. vydal nesouhlasné stanovisko při žádosti o vydání stavebního povolení z důvodu umístění podzemního vedení vysokého napětí VN 22 kV a podzemního vedení nízkého napětí NN 0,4 kV v místě plánované stavby parkovacích míst.

Celkové náklady na přeložku kabelů ČEZ vyčíslil na 1.209.500,- Kč. Na základě toho rada města schválila s ČEZ Distribuce a.s. smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie (rozhodnutí Rady č.776/2019).

Stavba parkoviště v ulici Gen. Kholla se tak prodraží o více jak 1,2 milionů korun a zřejmě se tím opozdí i termín realizace. Zatím ani neproběhla soutěž na zhotovitele, podle čehož se dá usuzovat, že se v letošním roce už stavět nezačne.

Komentáře