Příbram má za sebou první týden pomoci Ukrajině

Foto: město Příbram

PŘÍBRAM – Do pomoci okupované Ukrajině se město zapojuje již týden. Příbram spolupracuje s řadou organizací. Do pomoci se hlásí také desítky dobrovolníků.

Během uplynulých dní město dostalo například okolo dvou stovek nabídek s možností ubytovaní ukrajinských uprchlíků před válkou. Mezi těmito nabídkami jsou volné byty, místnosti v obydlených bytech a prostory v rodinných domech, kde majitelé uvolňují většinou více místností. S nabídkou na ubytování přišli také majitelé ubytoven, penzionů a hotelů. Všechny tyto kontakty byly předány do Centra pro integraci cizinců, které je využívá k ubytování přicházejících rodin. „Zatím bylo na Příbramsku tímto způsobem, tedy přes Centrum pro integraci cizinců ubytována přibližně stovka obyvatel Ukrajiny. Využívané jsou také volné bytové kapacity ve vlastnictví města, aktuálně jsou to krizové byty či kapacity v hotelu zimního stadionu. Další, kteří do tohoto počtu nejsou zařazeni, jsou ubytováváni přes soukromé osoby či firmy, které se starají o rodinné příslušníky svých zaměstnanců,“ uvedl starosta Jan Konvalinka.

Sběrné místo zřízené městem pro pomoc Ukrajině bylo otevřeno v pondělí 28. února. Od té doby se na sběrném místě v ulici K Podlesí nashromáždilo okolo dvaceti tun pomoci, přičemž třetina byla již odvezena přímo na Ukrajinu a další část se připravuje k odvozu. „Do humanitární sbírky se zapojují také okolní obce, se kterými je dohodnuto, že udělají sbírku přímo u sebe v obci a následně nasbíraný materiál převezou do Příbrami. Stále platí, že nejdůležitějším artiklem jsou trvanlivé potraviny a hygienické potřeby,“ doplnil Konvalinka.

Třetí významnou skupinou pomoci jsou dobrovolníci, kterých se v průběhu týdne na město a Městské kulturní centrum obrátilo na šest desítek. Tyto osoby jsou využívány na různých místech dle aktuální potřeby.

Zapojují se také městské organizace – Sportovní zařízení města kromě možnosti ubytování aktuálně zařizují občerstvení pro čekající na cizinecké policii a dobrovolníky, kteří přijímají a třídí materiál ve sběrném místě. V oblasti stravování se angažuje také Centrum sociálních a zdravotních služeb. Mezi pomáhající se řadí také firmy a soukromníci, kteří zajišťují dopravu či pronájmy nákladních automobilů a dodávek.

Eva Švehlová,

tisková mluvčí města Příbram

Komentáře