Ožívá myšlenka spalovny komunálního odpadu v Příbrami? Zdá se, že ano

Příbramská teplárna.

PŘÍBRAM – O možné stavbě spalovny komunálního odpadu v Příbrami se mluvilo už několikrát. Například v roce 2015 jejímu vzniku příliš velkou šanci nedával v článku Příbramského deníku tehdejší starosta Jindřich Vařeka, nicméně téma spalovny začíná být opět aktuální.

V podstatě jde o to, že v budoucnu budou muset města a obce buď komunální odpad samy nějak zpracovávat, nebo zařídit jeho odvoz do některé ze spaloven. To bude ale finančně nákladné a samozřejmě by se to promítlo i do ceny za svoz komunálního odpadu pro obyvatele města. Pokud bude mít město spalovnu a například i teplárnu, může spalovaný odpad dodávat teplo domácnostem.

Nicméně nyní se stavbě spalovny komunálního odpadu v Příbrami začíná opět mluvit. Vzniknout by mohla v areálu teplárny. Na odkazu portal.cenia.cz ZDE najdete například materiály z letošního května týkající textu oznámení záměru: Spalovna TKO Příbram – Zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) či materiál Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Spalovna TKO Příbram – Zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO)“ v k. ú. Příbram.

K záměru výstavby spalovny komunálního odpadu v areálu příbramské teplárny se může vyjádřit dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky k Odboru životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje do 5.6.2023.

Zajímavé je, že vedení města na toto téma s veřejností zatím nijak výrazněji komunikuje a také bude zajímavé sledovat, jak se k této myšlence postaví příbramští zastupitelé, kteří v minulosti sice nepopírali, že na toto téma bude potřeba jednat, nicmémě měli k celému nápadu spíše vlažný postoj.

Komentáře