Opravy Strakonické pokračují podle plánu

Foto: ŘSD

MILÍNSKO – K opravě povrchu a odvodnění komunikace I/4 mezi Milínem a Chrašticemi se pracovníci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vrátili po Velikonocích. Aby práce maximálně zkrátili, zahájili  oproti plánovanému harmonogramu dvě etapy současně. Každou z nich na jednom konci opravovaného úseku.

Čtyři sta metrů dlouhý úsek na konci u Milína, byl již zprovozněn a práce tam probíhají pouze v okolí komunikace na dokončování pokládky žlabovek odvodnění. Na zhruba kilometrovém úseku na výjezdu z Chraštic směrem na Prahu se stále pracuje. „Zatím je položen nový asfaltový povrch v pravém jízdním pruhu ve směru na Strakonice, který je aktuálně využíván ke kyvadlovému provozu v úseku stavby,“ říká Martin Buček z týmu komunikace ŘSD. Při krajnici tohoto jízdního pruhu jsou instalována nová svodidla a je dosypaná krajnice. Pracuje se na dokončení propustků a odvodnění. „V opačném směru jsou zatím odfrézovány konstrukční vrstvy vozovky a položena nová ložná vrstva, pracuje se na pročištění příkopů, pokládce příkopových tvárnic a rekonstrukci propustků. U propustků s kolmými betonovými a kamennými čely, která nejsou chráněna svodidly, se provádí výměna za čela šikmá odlážděná lomovým kamenem,“ pokračuje Martin Buček.

Nově opravený úsek u Milína.

Klíčovým objektem v tomto úseku je most přes Zbenický potok. K jeho částečné rekonstrukci v rámci této akce bylo přistoupeno kvůli jeho špatnému stavebnětechnickému stavu. „Na mostním svršku se pracuje po polovinách. Ten mimo nového krytu dostává i novou izolaci. Realizují se také nové římsy. U nich se doplňují odvodňovací žlaby a nové lankové zábradlí. Provádí se lokální sanace horní i dolní stavby. Odstraněny byly nánosy z koryta potoka v oblasti mostu,“ příblížil prováděné práce Buček.

Aktuálně v pátek 7.5. a v sobotu 8.5., je v plánu pokládka obrusné vrstvy v jízdním pruhu na Prahu a dále budou pokračovat práce na odvodnění komunikace. Tento úsek by pak měl být uveden do provozu nejpozději ve čtvrtek 13. května. „Poté se dělníci i technika přesunou na doposud neopravenou část mezi již opravenými úseky u Milína a Životic,“ uzavírá Martin Buček.

Komentáře