Příbramský měsíčník Kahan obhájil pozici nejlepšího městského zpravodaje v ČR

Foto: MěÚ Příbram

PŘÍBRAM/VELEHRAD – Příbramský městský zpravodaj Kahan vyhrál ve své kategorii 6. ročník celostátní soutěže „O nejlepší obecní a městský zpravodaj“. Ocenění převzal v úterý 4. července v rámci Dnů lidí dobré vůle na Velehradě starosta města Příbrami Jindřich Vařeka.

Nezávislá porota rozhodovala o vítězích za rok 2016 ve 4 kategoriích: městský zpravodaj, obecní zpravodaj a zpravodaje mikroregionů, svazků obcí a místních akčních skupin. Ocenění získala i nejlepší rubrika.

V silné konkurenci městských zpravodajů, kam se přihlásilo celkem 153 měst, příbramský Kahan úspěšně obhájil loňské prvenství. „Vyhráli jsme v té nejtěžší kategorii, ocenění si proto velice vážíme,“ uvedl za redakční radu Kahanu její předseda Jindřich Vařeka, starosta města Příbrami. „Už druhým rokem se potvrdilo, že cesta, kterou jsme se vydali, je ta správná,“ doplnil starosta. Porota na Kahanu vyzdvihla nejen obsah, ale i dobře podaný informační servis a svěží grafickou podobu.

Diplomy těm nejlepším v každé kategorii předával poslanec Parlamentu ČR Miroslav Kalousek, pomocný biskup opavsko-ostravské diecéze Martin David, předseda poroty z Katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého Pavel Šaradín a první místopředseda Sdružení místních samospráv ČR Radim Sršeň.

Cílem soutěže je povzbudit tvůrce, kteří se na vzniku zpravodajů podílejí. „Zároveň chceme ukázat i ostatním obcím, městům a sdružením obcí, že zpravodaje v tištěné podobě mají smysl i budoucnost,“ zaznělo při slavnostním ceremoniálu. Podle vyjádření odborné poroty je úroveň zpravodajů rok od roku vyšší, některé tiskoviny už dokonce dosáhly profesionální úrovně.

Soutěž „O nejlepší obecní a městský zpravodaj“ vyhlašuje Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Civipolis o.p.s., Unives.eu, Angelus Aureus o.p.s. a Sdružení místních samospráv České republiky.

Kahan vydává příbramská radnice již od září 1992. V říjnu 2015 se změnila jeho podoba, kdy byly zařazeny nové rubriky a témata. Změnila se také forma psaných textů, v nichž byl potlačen úřednický a upřednostněn publicistický styl vyjadřování. Po grafické stránce akcentuje redakce výběr kvalitnějších fotografií a dodržování manuálu pro sazbu.

Obsahovou stránku zpravodaje vede ve spolupráci s redakční radou šéfredaktor Stanislav Břeň. Grafická podoba je nyní v souladu s novým vizuálním stylem města. Zpravodaj vychází 11 x ročně v nákladu 15.500 výtisků. Občané města ho dostávají do svých schránek zdarma.

Komentáře