Spolek Středočeské vodní cesty obnoví svou činnost

Lodní zdvihladlo na Orlíku

STŘEDNÍ ČECHY – Po šesti měsících bude moci opět zahájit svoji činnost spolek Středočeské vodní cesty, jehož základním úkolem je podpora rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji. Krajští zastupitelé koncem června schválili jeho nové stanovy, na jejichž základě spolek znovu obnoví svoji činnost.

„Založení spolku Středočeské vodní cesty schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje před dvěma lety, v prosinci 2015. Spolek se měl podílet na podpoře regionu v oblasti cestovního ruchu a lodní dopravy, tedy provozování přístavišť pro menší a rekreační plavidla na středočeském úseku povodí Labe a Vltavy. Kvůli nevyjasnění koncepce jeho činnosti se však jeho činnost nerozjela, a to by se dnešním dnem, tj. schválením nových stanov, mělo zásadně změnit,“ komentovala rozhodnutí zastupitelů schválit nové stanovy spolku hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

Útlum aktivit spolku nastal poté, co mu v prosinci loňského roku krajští zastupitelé pozastavili finanční dotaci ve výši jeden milion korun vzhledem k jejímu nejasnému čerpání. „Smlouva o dotaci nebyla koncem roku 2016 ještě uzavřena a nám se nepodařilo z dostupných podkladů ověřit dosavadní činnost spolku. Nebyla nám předložena koncepce rozvoje vodních cest na území našeho kraje, a dokonce nebylo možné ani ověřit existenci platné smlouvy s tehdejší ředitelkou spolku. Měli jsme proto důvodnou obavu, že předložený rozpočet spolku pro čerpání dotace v roce 2016 neumožňuje efektivní čerpání této dotace, a tedy naplnění účelu jejího poskytnutí,“ připomněl statutární náměstek hejtmanky pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu Vít Rakušan (STAN). Zároveň s tím se nové vedení kraje rozhodlo kompletně přepracovat stanovy spolku tak, aby byla zajištěna efektivita činností a aby byla ve shodě s cíli Středočeského kraje v oblasti cestovního ruchu.

Podle nových stanov by měl spolek vyvíjet následující činnosti: získávat dotace, granty a příspěvky, spolupracovat při organizaci a administraci výstav zaměřených na propagaci regionu, podporovat turistické využití vodních cest na Labi a Vltavě či v rámci jejich povodí i na jiných vodních cestách, podporovat spojení vodních cest s nabídkou turistického využití ze strany obcí a měst, spolupracovat s hospodářskými komorami či s akademickou obcí.

„Činnost spolku bude financována zejména z členských příspěvků, z darů fyzických a právnických osob, ze státních dotací a grantů, nadačních grantů a z příjmu podnikání,“ upřesnil náměstek V. Rakušan. Spolek bude mít podle nových stanov tříčlenný výbor, zůstává v něm zachována funkce výkonného ředitele a v dozorčí radě spolku bude svého zástupce opozice. Členství ve spolku je dobrovolné

Komentáře