Kraj hledá nájemce nebytových prostor v centru Prahy

Budova Středočeského kraje v Praze.

STŘEDNÍ ČECHY – Rada Středočeského kraje pověřila vedení Středočeské centrály cestovního ruchu najít nájemce nebytových prostor v sídle centrály v centru Prahy. Na pronájem prostor o celkové výměře 700 m2 je vyhlášena veřejná soutěž, přičemž kraj nabízí prostory do pronájmu již od června tohoto roku na dobu 5 let.

Záměr kraje ohledně pronájmu nebytových prostor vysvětluje radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda: „Prostory, které kraj prostřednictvím centrály cestovního ruchu nabízí do pronájmu, jsou na atraktivním místě v samém centru Prahy na Královské cestě kousek od Karlova mostu. Podle kolaudačního rozhodnutí, které je třeba respektovat, jde o výstavní či galerijní prostory.  Pro tento aktuálně nevyužitý prostor bychom chtěli najít nájemce, který důstojným způsobem přitáhne pozornost k regionu Středních Čech.“

Středočeská centrála sídlí v budově v Husově ulici v centru Prahy od svého založení roku 2017. Původně tento objekt, který je nemovitou kulturní památkou, sloužil jako výstavní a administrativní prostor Galerie Středočeského kraje (dříve České muzeum výtvarných umění) před jejím přestěhováním do nového sídla v Kutné Hoře v roce 2009.  

Od roku 2014 byla část objektu pronajata Nadaci Centrum Pop Artu (posléze jako Nadace Art 21), která v objektu provozovala „Apple Museum“. V roce 2017 byl objekt svěřen do hospodaření nově zřízené SCCR, která tam má své sídlo a provozuje tam též turistické informační centrum Středočeského kraje.

Nájemce Nadace Art 21 v době svého nájmu provedla bez souhlasu pronajímatele nevhodné zásahy do vnitřních prostor pronajímané části objektu pro potřeby provozované expozice. Jednalo se o stavební úpravy, úpravy technologického vybavení a další zásahy do konstrukcí a povrchových úprav. „Bohužel nájemce, Nadace Art, v rozporu s podmínkami nájemní smlouvy po ukončení své činnosti v roce 2021 neuvedl tyto prostory do původního stavu. Po budoucím nájemci požadujeme uvedení prostor do původního stavu, tedy tak, jak byly tyto prostory v roce 2012 zkolaudovány. Náklady na rekonstrukci ve stanovené výši budou samozřejmě od ceny nájemného odečteny,“ doplňuje radní Švenda.

Případní zájemci o pronájem nebytových prostor mohou své nabídky zasílat až do 2. května letošního roku. Více informací je možné najít na tomto odkazu.

Komentáře