Oprava mostů uzavře od pondělí Školní ulici

Podchod ve Školní ulici.

PŘÍBRAM – Kompletní oprava podchodů, respektive mostních těles, ve Školní ulici začne v příštím týdnu. Po dobu stavebních prací  bude veškerá doprava vedena po objízdných trasách. Omezení se dotkne i chodců.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (KSÚS) v podnělí 13. března předá staveniště firmě, která bude opravu provádět. Následovat bude uzavření silnice kvůli demolici obou mostních konstrukcí. „Práce budou probíhat postupně, kdy se v první etapě bude pracovat na mostu blíže k hasičské zbrojnici. S ohledem na zajištění dopravní obslužnosti a možnosti přístupu složek IZS, stejně jako přístupu do zařízení, která se v této oblasti nachází, nemohou být práce na obou mostních tělesech prováděny souběžně,“ konstatuje příbramský místostarosta Vladimír Karpíšek.

Dojde i ke změnám v jízdním řádu městské hromadné dopravy. Od pondělí 13. března budou veškeré autobusové linky, které běžně obsluhují zastávky „Příbram, Školní“ a „Příbram, Školní, kruhový objezd“ jezdit po objízdných trasách ulicemi Žežická, Karla Kryla a Seifertova. Objízdné jízdní řády jsou vyvěšeny na jednotlivých zastávkách a ke stažení na webových stránkách města ZDE. U MHD Příbram se toto týká linek 1A, 2B (spoj 27 v čase 7:20), 3A, 3B, 3C, 4A, 6A a školního autobusu.

 „Autobusové linky PID 393, 395, 419, 482, 488, 509, 511 a 567 budou obousměrně odkloněny ulicí Seifertova, kde je zřízena pro všechny dotčené linky zastávka „Příbram, sídl. Seifertova“. Linky 419, 482, 488 a 511 navíc zastavují na zastávkách „Příbram, Zdaboř, Nemocnice“ a „Příbram, Zdaboř, Žežická“. Mimo tuto akci dochází od stejného termínu ke změně trasy linky PID 393, která nově bude zajíždět do zastávky Nový rybník z důvodu zajištění přímého spojení do Prahy od nového parkoviště P+R na Flusárně. Využití této nové zastávky bude sledováno a následně vyhodnoceno,“ uvádí tiskový odbor Pražské integrované dopravy.

Po dobu probíhajících prací bude omezený nejen provoz, ale k omezení se dotknou také chodců, neboť součástí mostního tělesa jsou také chodníky. Chodci tedy budou muset využívat delší cestu ulicemi Čechovská a Sportovní, případně využít cestu pod základní školou.  Přístup do Základní školy Školní bude po celou dobu rekonstrukce zachován hlavním vstupem, a navíc bude otevřen vstup ve směru z Brodské ulice.  Podle plánů Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje má být stavba dokončena do 31. srpna.

Komentáře