Příbram se připojuje k akci Ukliďme Česko

Foto: MěÚ Příbram

PŘÍBRAM – Stovky obcí napříč celou republikou se každoročně připojují k dobrovolnické akci Ukliďme Česko. Mezi ně patří také řadu let Příbram, kde se zapojují desítky dobrovolníků. Letos se bude uklízet první dubnovou sobotu.

„V letošním roce úklidovou akci připravujeme na sobotu 6. dubna v čase od 8 do 13 hodin.  Sraz bude ve dvoře MěÚ Příbram – vjezd z ulice U Nemocnice. Základní úklidové trasy vytipujeme tak jako v minulosti, ovšem ze zkušeností víme, že řada přihlášených dobrovolníků rovnou přichází s vlastním návrhem lokality, kterou chtějí zbavit odpadu,“ říká Marcel Strnad z Odboru životního prostředí, který úklidovou akci v Příbrami organizuje. 

Dobrovolníci se mohou již nyní přihlásit na Odboru životního prostředí – tel. 318 402 476, e-mail: marcel.strnad@pribram.eu. Vyhlášená úklidová akce se netýká pouze samotného města, ale také přilehlých osad.

„Stejně jako v minulých letech pro přihlášené dobrovolníky zajistíme rukavice, pytle na odpad a následný svoz odpadu z příslušných lokalit,“ dodává Strnad s tím, že následný svoz nasbíraného odpadu následně zajistí Technické služby Příbram.

Komentáře