Opozice navrhla milion pro Ukrajinu, zastupitelé to podpořili. Ekonom si ale myslí, že peníze by bylo lepší využít pro pomoc uprchlíkům tady

PŘÍBRAM – Zastupitelé rozhodli na mimořádném zasedání 8. března o poskytnutí finančního daru z rozpočtu města na pomoc napadené Ukrajině. Částka je rozdělena na tři díly.

Město v posledních týdnech zorganizovalo řadu aktivit na pomoc Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům. Na mimořádném zasedání, které se konalo minulý týden pak jednali o finanční podpoře Ukrajiny. Někteří zastupitelé měli před zasedáním i konkrétní představu o výši finanční pomoci. Moje představa o pomoci města Příbram je dar ve výši jeden milion korun, který by byl rozdělen mezi sbírkové účty organizací Člověk v tísni a Charita ČR,“ uvedl zastupitel za Šanci pro Příbram Vladimír Král.

Zastupitelé nakonec rozhodli tak, že půl milionu korun bude rovným dílem rozděleno mezi sbírky společností Člověk v tísni a Charity ČR. Druhou polovinu pak město dá na účet organizace ADRA. „Výtěžek této výzvy, kam může přispět každý z nás, má primárně směřovat na pomoc uprchlíkům, kteří zůstanou v Příbrami. Prostředky mohou být použity například na úhradu adaptačních pobytů, nákup školních pomůcek, nákup zdravotnického materiálu, kompenzace za ubytování, stravu, a další potřeby, které bude nutno financovat,“ řekl starosta Jan Konvalinka.

Nicméně například ekonom Václav Dvořák má na věc poněkud odlišný názor. „Pomoc Ukrajině je samozřejmá věc, to ano, ale já bych navrhl, aby se ten milion použil na pomoc ukrajinským uprchlíkům tady, například na úhradu jejich ubytování v Příbrami a okolí,“ myslí si Václav Dvořák s tím, že mu také přišlo poněkud zbytečné svolávat k tomuto mimořádné zastupitelstvo, když řádný termín byl naplánovaný o necelý týden později na pondělí 14. března. „Mohlo se to v klidu projednat i tam,“ dodává.

 

Komentáře