Od pondělí začnou opravy mostu mezi Plzeňskou a kruhovým objezdem

PŘÍBRAM – V pondělí 14. června předá Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) staveniště zhotoviteli, který opraví most ev. č. 66-006 na silnici I/66 v Plzeňské ulici. Most je ve špatném stavu a jeho zatížitelnost je již nevyhovující.

Most, který v této části  Příbrami převádí komunikaci přes bezpečnostní přeliv rybníku Dolejší Obora, opraví společnost N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. za 12,69 mil. Kč bez DPH s opětovným uvedením do provozu za 19 týdnů. Opravený most jako celek by tak měl řidičům opětovně sloužit přibližně v listopadu tohoto roku.

„Podle provedeného diagnostického průzkumu je stav nosné konstrukce hodnocen stupněm V-špatný a stav spodní stavby je hodnocen stupněm IV-uspokojivý. Oprava mostu tak bude komplexní a bude zahrnovat opravu spodní stavby, nosné konstrukce, vozovkového souvrství i mostního příslušenství,“ uvedl Martin Buček z tiskového oddělení ŘSD.

Rámcově se bude pracovat  na horní části stávajících opěr, které budou ubourány. Nově budou provedeny monolitické železobetonové úložné prahy se závěrnou zídkou a rovnoběžnými konzolovými křídly. Sanovány budou líce opěr včetně křídel vpravo. Bude provedena nová nosná konstrukce, která je navržena z 8 dodatečně předpjatých deskových prefabrikátů, které budou do jediného celku spojeny monolitickým železobetonovým dobetonováním podélných spár a petlicovými styky příčné výztuže mezi jednotlivými dílci. Na křídlech vpravo bude provedena nová monolitická železobetonová římsa a vymění se zábradlí. Mostní svršek dostane nové vozovkové souvrství.

„Oprava mostu bude probíhat za provozu s jeho částečným omezením, které bude závislé na aktuálně probíhajících stavebních činnostech. Řidiči musí počítat s jednosměrným provozem i jednodenní úplnou uzavírkou při betonáži spár mezi nosníky,“ dodal závěrem Martin Buček.

Komentáře