Nový most v Oborách je už v provozu

Foto: ŘSD

OBORY – Koncem srpna  tohoto roku zahájilo Ředitelství silnic a dálnic celkovou opravu mostu přes Jindrovský potok v Oborách. V rámci této opravy za 15,3 mil. Kč bez DPH, došlo ke kompletní demolici původního mostního objektu, který byl v původním místě nahrazen novým jednopólovým rámovým mostem.

„Nový most je uveden do provozu v režimu předčasného užívání stavby a 17. prosince ráno na něj byl převeden provoz z provizorního mostu. Řidiči po mostě projedou obousměrně v režimu 1+1 jízdní pruhy a již je tam nebude brzdit kyvadlově řízená doprava, jak tomu bylo doposud,“ konstatoval Martin Buček z tiskového oddělní ŘSD.

Provizorní komunikace a provizorní most v celkové délce 111 metrů budou odstraněny na jaře příštího roku. „Po odstranění provizoria bude dokončeno dláždění koryta potoka v kameni na vtokové straně pod stávajícím provizorním mostem. Dokončeny budou rovněž terénní úpravy v okolí mostu. Tyto práce však již budou probíhat bez zásadního vlivu na plynulost provozu na silnici I/18,“ doplnil Buček.

Komentáře